Anayasa Mahkemesi 3. Yargı Paketi'ni esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 3. Yargı Paketi olarak da bilinen '2.7.2012 günlü, 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'u önümüzdeki hafta esastan görüşecek. CHP, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren 3. Yargı Paketi'nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi 3. Yargı Paketi'ni esastan görüşecekCHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz başta olmak üzere, 123 milletvekili '6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi de bu kanunun bazı maddelerini 4 Temmuz 2013 Perşembe Günü Saat 9.30'da yapacağı mahkeme toplantısında esastan görüşecek.

CHP, basın yoluyla işlenen ve 5 yıl hapis cezası içeren suçlara getirilen 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararı da gözetildiğinde, Anayasa'nın eşitlik ilkesine açık aykırılık taşıdığını savunuyor. CHP, müracaatında, "2.7.2012 günlü, 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un;

1.maddesiyle, 9.6.1932 günlü, 2004sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun başlığı ile birliktedeğiştirilen 1.maddesinin beşinci fıkrasının,

3. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'a eklenen 8/A maddesinin ikinci fıkrasının,

21. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 106. maddesinin birinci fıkrasının,

22. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 110. maddesinin birinci fıkrasının,

24. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'un 114. maddesine eklenen dördüncü fıkranın "Açık artırmaya elektronik ortamdan teklif verme yoluyla başlanır." biçimindeki birinci cümlesinin,

25. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 115. maddesinin,

28. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 124. maddesinin üçüncü fıkrasının,

29. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 126. maddesinin dördüncü fıkrasının,

31. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 129. maddesinin,

44. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8. maddesinin;

(1) numaralı fıkrasının,

(d) bendine eklenen "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği," ibaresinin,

(e) bendine eklenen "ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları," ibaresinin,

Değiştirilen (g) bendinin,

(3) numaralı fıkrasındaki değiştirilen "onbeş yıl" ibaresinin,

45. maddesiyle değiştirilen, 2575 sayılı Kanun'un 24. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin,

46. maddesiyle değiştirilen, 2575 sayılı Kanun'un 60. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

47. maddesiyle değiştirilen, 2575 sayılı Kanun'un 61. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının,

57. maddesiyle;

6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

2577 sayılı Kanun'un 27. maddesine eklenen (3) ve (10) numaralı fıkraların,

58. maddesiyle değiştirilen 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkralarının,

72. maddesiyle, 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 37. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendinin,

74. maddesiyle, 12.4.1991 günlü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 've örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar' ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,

75. maddesiyle, 3713 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 10. maddesinin,

77. maddesiyle, 9.6.2004 günlü, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 26. maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yapılan değişikliklerin,

85. maddesiyle, değiştirilen 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin (6) ve (7) numaralı fıkralarının,

90. maddesiyle, 5237 sayılı Kanun'un başlığı ile birliktedeğiştirilen 277. maddesinin,

92. maddesiyle değiştirilen, 5237 sayılı Kanun'un 285. maddesinin,

93. maddesiyle değiştirilen, 5237 sayılı Kanun'un 288. maddesinin,

95. maddesiyle, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen 38/A maddesinin,

105. maddesinin,

Geçici 1. maddesinin,

Geçici 2. maddesinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı fıkralarının,

Geçici 3. maddesinin" iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir