3 Çocuğu olana vergi müjdesi

Tasarıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önerdiği üç çocuk için gelir vergisi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkartılıyor.

3 Çocuğu olana vergi müjdesi

Meclis’e sunulan yeni Gelir Vergisi tasarısına göre 3 çocuğu olan, yüzde 10 daha az gelir vergisi ödeyecek. Tasarıya göre futbolcular vergi kapsamına alındı, hakemler ve sanatçıların istisnası ise devam edecek. Özel okullar da vergiden muaf.

Sanatçıya ve sanat eserine tanınan vergi muafiyeti devam edecek. Futbolcu vergi  istisnası kapsamından çıkarılırken, hakemlerin gelirlerinden vergi alınmayacak.

Kayıtlı kiracılığın teşvik edilmesi için yılda 3 bin 200 liralık kira geliri vergisiz olacak. Tasarıyla ilk ve orta dereceli özel okullara da 5 yıl vergi muafiyeti getirildi.

KİRADA VERGİ LİMİTİ YILLIK 3200 TL

Tasarıyla üçüncü çocuk için gelir vergisi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkartılıyor. Çocukların her biri için vergi indirimi uygulanacak. İlk iki çocuk için yüzde 7.5’lik, üçüncü çocuk için yüzde 10’luk indirim yapılacak. Çocuklar için yalnızca eşlerden birisinin gelirine indirim uygulanacak. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacak.

Emlak satışından doğan kazanca uygulanacak gelir vergisi istisna oranları; 2 yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda yüzde 40.2, üç yıldan sonra yüzde 50.3, dört yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda yüzde 60, beş yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda yüzde 75 olacak. Kiralık evlerin bir yıl içinde elde ettiği gelirlerin 3 bin 200 liralık bölümünden vergi alınmayacak.

KAYNANANIN EVİNE VERGİ YOK

Kirasını eksik beyan eden bu olanaktan yararlanamayacak. İkamet amacıyla kullanılan tek konutun satışından elde edilen kazanç, vergiden muaf olacak. Kaynana ve kayınbabalara oturmaları için verilen evler için vergi beyan edilmeyecek.

Şirketlerin Ar-Ge harcamalarının tamamı vergiden düşülebilecek. İşverenler tarafından çalışanlar için bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergiden indirilebilecek. Beyanname kapsamına giren ücretliler, bağış ve yardımlarını vergi matrahlarından, eğitim ve sağlık harcamalanın bir kısmını vergilerinden indirebilecek.

ÖZEL OKULLARA 5 YIL VERGİ YOK

Özel okullardan (okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim), vergi muafiyeti tanınan vakıflardan ya da özel rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlardan, 5 yıl vergi alınmayacak.  Alkollü içkiler ile tütün ürünlerine ait ilan ve reklam giderleri, bu ürünlerde getirilen reklam yasağı kapsamında vergiden düşülemeyecek.

TSK personeline verilen görev tazminatları vergiden muaf olacak. Tasarı ile ilk defa gelir vergisine tâbi olacak 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler ile teşvik edilecek. Büyük tarım şirketleri de çiftçi vergisi ödeyecek. Bu şirketlerde çalışanlar da indirimden yararlanacak. Apartmanına ısı yalıtımı yapanlar, bu harcamaları vergiden düşebilecek.

SANATÇI YİNE AYRICALIKLI

Sanatçıların vergi istisnası devam edecek. CD ve kitap gibi basılı eserler vergi muafiyeti içerisinde olacak. Gelir vergisinden muaf olan diğer bazı serbest meslek grupları mütercim, bilgisayar programcısı, senarist ve mucitler olacak. Futbolcular vergi istisnasından çıkarılırken hakemler vergi istisnası kapsamında olacak. Küçük yerlerde arzuhalci, rehber, ebe, sünnetçi, sağlık memuru ya da veteriner olanlar gelir vergisinden muaf tutulacak.

Dadı, bahçıvan ve kapıcıların gelirlerinden de vergi alınmayacak. Türkiye’de kalma süresi 3 tam yılı aşan iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek.

EV ALMASA BİLE 1 KONUTA VERGİ YOK

Mevcut yasaya göre, satın aldığı konutu 5 yıldan fazla elde tutanlar, satış sırasında hiçbir vergi ödemiyorlar. Beş yıldan önce satanlar ise alış ve satış fiyatı arasındaki kazanç üzerinden vergi ödüyorlar.

Yeni düzenlemeyle, tek konutu bulunanlar yeni konut almaları koşulu olmaksızın ne zaman satarlarsa satsınlar herhangi bir vergi ödemeyecekler. Birden fazla konutu bulunanlar ise alım-satımdan elde ettikleri kazancın; 2 yıl içerisinde sattıklarında yüzde 100'ü, 2 yıldan sonra yüzde 60'ı, 3 yıldan sonra yüzde 50'si, dört yıldan sonra yüzde 40'ı, 5 yıldan sonra ise yüzde 25'i üzerinden vergi ödeyecekler.

MÜTEAHHİDE 4 KAT SINIRI

'Kentsel rant' vergisiyle gecekondusunu ya da arazisini kat karşılığı müteahhide verenler vergiye tabi olacak. Arsası karşılığında 500 metrekare ve üzerinde daire sahibi olanlar kademeli vergilendirilecek. Bin metrekareden fazla bina yapıp satan da (yaklaşık 4 kat) müteahhit gibi gelir vergisine tabi olacak.

TARIM İŞÇİSİ MUAFİYET HAKKI ALDI

* Tarım işçilerinin asgari ücret tutarındaki ücretlerinin tamamı vergiden muaf olacak.
* Şirketlerin yöneticilerine ortaklık payı ile orantılı olmaksızın verilen kâr payları ücret olarak sayılacak ve daha yüksek vergi alınacak.
* Yabancı işadamları, uzmanlar ve basın yayın çalışanları, 3 yıldan fazla kalırsa tam mükellef olacak.

ŞİRKETLER ARSA SATINCA VERGİSİ NE OLACAK?

Yeni yasada şirketlerin arsa satışından elde edeceği kâr üzerinden ödeyeceği vergi oranları şu şekilde belirlendi:

  • * İki yıldır elinde bulunan arsa için yüzde 40
  • * Üç yıldır elinde bulunan arsa için yüzde 50
  • * Dört yıldır elinde bulunan varsa için yüzde 60
  • * Beş yıl ve üzeri bir süredir elinde bulunan arsa için yüzde 75

ARAZİSİ OLAN ŞİRKETE KÖTÜ HABER

Getirilen düzenlemelerden birisi de halen arsa ve arazisini iki yıl elde tuttuktan sonra sattığında vergi ödemeyen şirketlere geliyor. Bu şirketler artık arsa ve araziyi 2 yıl elde tutup sattığında değer artışı kısmının (kârının) tümü vergiye tabi olacak. Bu şirketler iki yıldan fazla elde tutuğu arsa ve arazi için yüzde 40, üç yıldan sonra yüzde 50, 4 yıldan sonra yüzde 60 ve 5 yıldan sonra yüzde 75’ini gelir beyan edip vergisini ödeyecek.

2 TAKSİSİ OLANA ‘BASİT USUL’

Tasarıya göre yılda 26 bin liradan (ayda 2.170 lira) fazla kira geliri elde edenlerin vergisi artacak. Çünkü 26 bin ile 60 bin arası kira geliri elde edenler yüzde 25 yerine yüzde 15 götürü gider uygulayacak. 60 binden (ayda 5 bin lira) fazla kira geliri olanlar ise götürü gider indiriminden yararlanamayacak. 26 binin altında geliri olanlar yüzde 25 götürü gider uygulayacak. Ancak bu kişiler gerçek giderleri gelirinden düşebilecek. Tasarının ek vergi getirdiği bir kesim de bir değil ama iki taksi veya dolmuş çalıştıran esnaf oldu. Bu kişiler basit usulden yararlanamayacak, böylece gerçek usulden vergilendirilerek daha fazla vergi ödeyecek.