1 yılda 250 bin şirket kapanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bugüne kadar ticaret sicil müdürlüklerince 130 bin 512 şirket ve kooperatife ihtar gönderildiğini belirterek, ihtar gönderilen şirketlerden, ihtarlara cevap vermeyen 243 anonim, bin 213 limited şirket ve 257 kooperatifin kaydının söz konusu yasal ve idari düzenlemeler uyarınca ticaret sicilinden resen silindiğini belirtti.

1 yılda 250 bin şirket kapanacak

Yazıcı, Kanun’da öngörülen iki yıllık sürenin biteceği 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yaklaşık 250 bin şirket ve kooperatifin kısa yoldan tasfiye edilmesi beklendiğini vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bugüne kadar ticaret sicil müdürlüklerince 130 bin 512 şirket ve kooperatife ihtar gönderildiğini belirterek, ihtar gönderilen şirketlerden, ihtarlara cevap vermeyen 243 anonim, bin 213 limited şirket ve 257 kooperatifin kaydının söz konusu yasal ve idari düzenlemeler uyarınca ticaret sicilinden resen silindiğini belirtti. Yazıcı, Kanun’da öngörülen iki yıllık sürenin biteceği 1 Temmuz 2014 tarihine kadar bu düzenlemeler kapsamında yaklaşık 250 bin şirket ve kooperatifin kısa yoldan tasfiye edilmesi beklendiğini vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, gayrifaal ve münfesih şirketlerin tasfiyesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin ticari hayatının reel durumunun tespit edilmesi, dünyadaki ekonomik gelişmelerle uyumlu bir ticari ortamın meydana getirilmesi ve daha sağlıklı ticaret politikalarının oluşturulması bakımından büyük önem taşıdığını dile getiren Yazıcı, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Türkiye’nin ticari hayatında köklü dönüşümler öngörmesinin yanı sıra, bu alanın yeniden düzenlenmesi bağlamında çeşitli hükümler de içerdiğini dile getirdi. Bakan Yazıcı, bunlardan birisinin, fiilen ticari hayatta olmayan, bir diğer ifade ile bitkisel hayatta bulunan kooperatifler dahil ticaret şirketlerinin tespit edilerek, bunların kolaylaştırılmış bazı usullerle tasfiye edilmesi ve ticaret sicili kayıtlarından silinmesine olanak sağlanması olduğunu dile getirdi.

Bakan Yazıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na, 26 Haziran 2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la eklenen Geçici Madde 7 ile sermayelerini, 31 Aralık 1998 tarihine kadar 5 bin TL’ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL’ye çıkarmayan limited şirketlerin; 6102 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketlerin; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatiflerin; sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatiflerin; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10 ve 32. maddelerine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere Müdürlüklere bildirilen şirketler ve kooperatiflerin kendi kanunlarındaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde silinmesine imkan tanındığını vurguladı.

“ÇOK SAYIDA İHDAR GÖNDERİLDİ”

Bakan Yazıcı, Gümrük Bakanlığı’nca hazırlanan ve 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ” ile bu kapsama dahil olan şirket veya kooperatiflerin kolaylaştırılmış usulle tasfiyelerinde ve ticaret sicili kayıtlarının silinmelerinde izlenecek usul ve esaslar belirlendiğini dile getirdi.

Tebliğ’de, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren 238 adet ticaret sicil müdürlüğünce, çalışma alanlarında yer alan söz konusu durumdaki şirketlerin 31 Mart 2013 tarihine kadar tespit edilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Yazıcı, “Bu kapsamda, Ticaret Sicili Müdürlüklerince tespit edilen çok sayıda şirkete ihtar gönderilmiş ve bu ihtarların süreç içinde yapılan yeni tespitler doğrultusunda gönderilmesine devam edilmektedir” dedi.

"250 BİN ŞİRKETİN KISA YOLDAN TASFİYESİ BEKLENİYOR"

Bakan Yazıcı, bugüne kadar ticaret sicil müdürlüklerince 130 bin 512 şirket ve kooperatife ihtar gönderildiğini belirterek, ihtar gönderilen şirketlerden, ihtarlara cevap vermeyen 243 anonim, bin 213 limited şirket ve 257 kooperatifin kaydı söz konusu yasal ve idari düzenlemeler uyarınca ticaret sicilinden resen silindiğini belirtti. Yazcı, Kanun’da öngörülen iki yıllık sürenin biteceği 1 Temmuz 2014 tarihine kadar bu düzenlemeler kapsamında yaklaşık 250 bin şirket ve kooperatifin kısa yoldan tasfiye edilmesi beklendiğini vurguladı. (ANKA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.