KKTC FIFA planına 'evet' dedi

Kıbrıs’ta futbolun Rumlar üzerinden birleştirilmesini amaçlayan FIFA planına, Türk tarafı oybirliğiyle 'evet' dedi.

KKTC FIFA planına 'evet' dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Rum Kesimi Federasyonu üzerinden birleşmeyi onayladı. Kıbrıs'ta futbolun Rumlar üzerinden birleştirilmesini amaçlayan FIFA planına, Türk tarafı oybirliğiyle "evet" dedi. Böylece adada futbolun birleştirilmesine yönelik anlaşma taraflarca resmen onaylanmış oldu. Yürürlüğe girecek futbol anlaşması, 34 yıl aradan sonra iki taraf arasında varılan ilk mutabakat olma özelliği de taşıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda, üye 42 futbol klübünün temsilcileri tarafından yapılan oylamada 42 üye, Rumlarla birleşme anlaşmasına evet dedi. Federasyon başkanının da oyuyla anlaşma oybirliğiyle resmen kabul edilmiş oldu. Böylece adada futbolun birleştirilmesine yönelik anlaşma taraflarca resmen onaylanmış oldu. Yürürlüğe girecek futbol anlaşması, 34 yıl aradan sonra iki taraf arasında varılan ilk mutabakat olma özelliği de taşıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda, üye 42 futbol kulübünün temsilcileri tarafından yapılan oylamada 42 üye, Rumlarla birleşme anlaşmasına "evet" dedi. Federasyon başkanının da oyuyla anlaşma oybirliğiyle resmen kabul edilmiş oldu. Oylamanın ardından konuşan Türk federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, “Oybirliği futbol kulüplerinin konuya nasıl baktığının göstergesidir. Federasyona ne kadar güvendiklerinin de göstergesidir. Bu bir başlangıçtır uzun bir yolumuz var, birlikte yürüyeceğiz. Anlaşmanın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yılbaşından sonra başlayacak” dedi. Rum Futbol Federasyonu’nun geçen hafta onayladığı anlaşmayı bugün de Türk Futbol federasyonu onayladı. Böylece Kuzey Kıbrıs’ta ambargolar altındaki futbolun, Rumlar üzerinden birleşmesine yönelik anlaşmanın hayata geçirilmesinin yolu açıldı. FIFA tarafından hazırlanan, Türk ve Rum federasyon başkanlarınca 5 Kasım’da Zürih’te kabul edilen anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federasyonlardaki referandumda tarafların onayı gerekiyordu. Anlaşma uyarınca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Rum futbol federasyonuna katılacak. Böylece Kıbrıs’ın iki kesimindeki futbol, Türklerin de katılımıyla, Rum federasyonunun çatısı altında birleştirilmiş olacak. FIFA ve UEFA Kıbrıs’ın resmi federasyonu olarak Rum federasyonunu tanımaya devam edecek, Kıbrıs’taki futboldan resmi olarak Rum federasyonu sorumlu olacak. Ancak Rum federasyonun çatısı altında Türk federasyonu da yer alacak ve yönetim kurulunda Türk üyelerin de sandalyesi bulunacak. Anlaşmanın uygulanması konusunda 2 tarafın eşit katılımıyla kurulacak 8 üyeli ortak yönetim kurulu, anlaşmayı hayata geçirecek düzenlemeleri yapacak. İsviçre’nin Zurih kentindeki FIFA merkezinde 5 Kasım’da Türk ve Rum federasyon başkanları tarafından imzalanan, federasyonlarca onaylanarak yürülüğe giren anlaşma, Kıbrıs’ta varılacak siyasi bir çözüme kadar futbolun birleştirilmesini öngörüyor. Anlaşmayla yıllardır ambargolar altında olan Kıbrıs Türk futbolu, Rumlar vasıtasıyla da olsa, kısmen dünyaya açılma fırsatını yakalayacak. Türk takımları ambargolar nedeniyle Kıbrıs Türk takımlarıyla karşılaşma yapamıyordu. Türk takımları Kuzey Kıbrıs’a özel kamp için dahi gelemiyordu. Aksi takdirde FIFA ve UEFA’dan ağır cezalar alıyordu. İki tarafın federasyonları tarafından kabul edilen anlaşma ile Türk tarafına yönelik ambargolar kısmen kalkacak. Anlaşmanın nasıl yürüyeceğini, iki taraf arasında nasıl bir işbirliği sağlanacağını zaman gösterecek. İki tarafça kabul edilen anlaşma, taraflardan birinin tek yanlı fesih kararıyla yürülükten kalkabiliyor. Kıbrıs’ta Türklerle Rumlar arasındaki en son anlaşma 34 yıl önce dönemin siyasi liderleri Denktaş ve Kiprianu arasında imzalanmıştı. Futboldaki bu anlaşma, siyasi açıdan emsal teşkil etmemekle birlikte, iki taraf arasında 1979’dan bu yana varılan ilk uzlaşı olması itibarıyla da tarihi bir önem taşyor.
Anlaşma maddeleri özetle şöyle:
    Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) Rum Futbol Federasyonu(KOP)’a üye olmak için Rum federasyonunun belirlediği kurallar çerçevesinde başvuru yapacak. Böylece Kıbrıs Türk futbol takımları Rum federasyonunun dolaylı üyesi haline gelmiş olacak.
    Rum federasyonu, üyesi olacak Türk federasyonunu tanıyacak. Bu çerçevede Türk federasyonunun ada içinde FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde organizasyonlar yapma hakkı olacak. Kıbrıs Türk futboluyla ilgili kararlara kurulacak ortak komite bakacak. Kararlar birlikte alınacak.
    Türk federasyonu Rum federasyonun genel kurulunda ve yönetim kurulunda önceden belirlenecek kurallar çerçevesinde temsil edilecek. Rumlarsa Türk federasyonunda gözlemci olacaklar.
    Anlaşmayı hayata geçirmek için Kalıcı Ortak Organizasyon Komitesi adı altında bir yapı oluşturulacak. Rum federasyonu 4 Rum 4 de Türk üyeden oluşan bir yönetim kurulu oluşturacak. Anlaşmayla ilgili olası sorunların çözümüne bu kurul karar verecek. Aynı kurul, Türklerin Rum federasyonunun genel kurulundaki, yönetim kurulundaki ve diğer kurullardaki temsiliyetinden de sorumlu olacak. Ortak yönetim kurulu, futbolcu transferlerinden, karşılaşmalara, FIFA ve UEFA geliştirme programlarından antrenörlük lisanslarına kadar futbolla ilgili tüm konulardan sorumlu olacak. Yönetim kurulu kararları iki federasyonun genel kurullarında ayrı ayrı onaya sunulacak. Aksi takdirde geçersiz sayılacak.
    İmzalanan anlaşma taraflardan birinin isteğiyle veya ortak bir kararla sona erdirilebilecek. Anlaşma Kıbrıs’ta varılacak siyasi bir çözüme kadar geçerli olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir