En kısa sürede olağanüstü genel kurula gitsinler

Anadolu Adalet Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Aziz Yıldırım ve yöneticiler Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu hakkındaki tedbir kararlarını "Özel bir gündemle en kısa sürede olağanüstü genel kurula gidilmesi kaydıyla" kaldırdığı ortaya çıktı.

En kısa sürede olağanüstü genel kurula gitsinlerMahkemenin tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin vermiş olduğu dört sayfalık kararda, Fenerbahçe Spor Kulübü eski asbaşkanı ve yüksek divan kurulu üyesi Recep Özcan'ın, Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Monsturoğlu aleyhine açtığı 'Dernek Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine ilişkin dava' 24 Haziran tarihinde ara karar verildiği ve bu isimlerin tedbiren dava sonuçlanıncaya kadar Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğindeki görevlerinden uzaklaştırılmalarına mahkemece karar verildiği belirtildi.

HAKİM: VİCDANİ KANAATE GÖRE KARAR VERİLİR

Verilen tedbir kararı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından itiraz edildiği belirtilirken itirazın sonucunda gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedildi. Kararda, "Öncelikle şu hususun gözden kaçırılmaması gerekir ki; Hukuk Devletinde yargı bağımsızdır. Hakim vicdani kanaatine göre karar verir. Yetkili ve görevli mahkemenin verdiği her türlü karar yasal yollarla kaldırılıncaya kadar geçerlidir ve bu süreçte herkesi bağlar. Bu karar aleyhine bir takım akademik görüşlerle tenkitte bulunmak başkadır, karara itiraz etmek başkadır. Derdest bir yargılamaya konu mahkeme kararını akademik unvanla da olsa tenkit edip, yerindeliğini denetlemek evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Tedbir kararımızın gerekçesi oldukça uzun tutulmuştur. Mahkememiz tedbir kararında bilgisayar tekniği kullanılarak bazı kelimelerin altının çizilmesinin bazılarının koyulaştırılmasının tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de mahkememizin tedbir kararı incelendiğinde yasaya ve kurumlara ait isim ve maddelerin koyulaştırılarak altının çizildiği tedbire konu gerekçenin de koyulaştırıldığı görülecektir" denildi.

SÖZ KONUSU DAVA...

Söz konusu davanın Yıldırım, Monsturoğlu, Ekşioğlu'nun dernek üyeliklerinin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davası olduğunu belirten mahkeme, "Tedbir kararı ile uyuşmazlığın esasını çözümlememiştir. Dava sonucunda hüküm ile elde edilebilecek durum, üyeliğin sona ermesidir. Tedbir kararı konusu davalıların kulüp üyeliklerinin sonlandırılması yahut askıya alınması değildir. Sadece tedbiren Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğindeki görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verilmiştir. Aleyhine tedbir kararı verilen kişiler tedbir kararının verildiği tarihten bu yana hala kulübün üyesidirler. Ancak kulüpteki (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Dolayısıyla tedbir kararıyla davanın esası çözümlenmemiştir" şeklinde kararını kaydetti.

FENERBAHÇE İTİRAZ DİLEKÇESİNDE, YURTDIŞINDAKİ HUKUK MÜDADELESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kararda Fenerbahçe'nin yurtdışında vermiş olduğu hukuk mücadelesine değinilerek, "UEFA kurulları nezdinde verdiği hukuk mücadelesini son derece olumsuz etkilediğini, UEFA disiplin yargılamasının şu an itibariyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) temyiz aşamasına geçmiş bulunduğu, mahkememizce verilen tedbir kararının UEFA disiplin yargılamasının önceki aşamasında kulüp aleyhine yarattığı son derece olumsuz algının tedbir kararının sürmesi halinde CAS önünde de aynı şekilde bu olumsuz algının devam edeceği, CAS kararında da görüleceği üzere Fenerbahçe Spor Kulübünün UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası müsabakalarına 2 yıl süre ile katılmaması yönündeki UEFA Tahkim Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulduğunu, gelinen bu aşamadan sonra Fenerbahçe Spor Kulübünün CAS nezdindeki haklı hukuk mücadelesinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve böylece Fenerbahçe Spor Kulübünün maddi-manevi bir zarara uğramasına neden olunmaması için sonuç olarak mahkememizce verilen tedbir kararının Fenerbahçe Spor Kulübünün UEFA kurulları ve Uluslararası Spor Mahkemesi nezdinde yürüttüğü haklı hukuk mücadelesi çerçevesinde kulübün temsil ve haklarının savunulması açısından son derece olumsuz algı ve değerlendirmeye neden olduğu bu durumun telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği dikkate alınarak tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"TEDBİRİN AMACI, KULÜBÜN ZARARA UĞRAMAMASI"

Fenerbahçe yönetim kurulu başkanı ve üyeleri hakkında görevlerinden uzaklaştırılmalarına dair tedbir kararı vermesindeki amacın kulübün maddi ve manevi yönden zarara uğramaması olduğu belirtilen kararda, "Kulübün her üyesi kulüp düzenine uymak, kulübe sadakat göstermekle yükümlü olduğu gibi, tüzük ve yönetmelik hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün de başkanı sıfatıyla kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil etmektedir" denildi.

"HER ZAMAN YENİ TEDBİR VERİLEBİLİR"

CAS'ın 28 Ağustos'ta karar vereceği belirtilen kararda, "Mahkememizin tedbir kararının toplumdaki adalet algısını güçlendirdiği, sıfatı ve söylemi ne olursa olsun herkesin hukuk kurallarına uymasının elzem olduğu, uymayanlar yönünden ise gerekli tedbirlerin her zaman alınabileceğinin ilgilileri tarafından bizzat görüldüğü ve anlaşıldığı, davalıların üyelikleri hakkında Fenerbahçe Spor Kulübünün kendi iç organları vasıtasıyla karar alınmasının önünün açılması bu imkanın kötüye kullanılması halinde her zaman yeni bir tedbir verilebileceği yönünde vicdanı kanaat hasıl olmuştur" denildi.

GENEL KURULA GİDİLMEZSE...

Mahkemenin kararında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, şampiyonlar ligine katılması ve bu aşamada kulünün zarar görmemesi göz önünde bulundurularak daha önce verilen tedbir kararının olağanüstü genel kurula gidilmesi kaydıyla kaldırılacağı belirtildi. Mahkeme kararında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri olan İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında daha önce mahkememizce verilen Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğindeki görevlerinden uzaklaştırılmalarına dair kararın Fenerbahçe Spor Kulubü Tüzüğünün 6. ve 16. maddeleri kapsamında üyeliklerinin değerlendirilmek üzere belirlenecek özel bir gündemle en kısa sürede olağanüstü genel kurula gidilmesi kaydıyla kaldırılmasına, bu hakkın kötüye kullanılması durumunda talep üzerine tedbir hususunun yeniden değerlendirilmesine, kararın bir örneğinin bilgi ve gereği için İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne, İstanbul Valiliğine, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, TFF Başkanlığına, Fenerbahçe Spor Kulübüne tebliğ edilmesine karar verildi" dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.