Uluslararası yatırım pozisyon açığı 420,3 milyar dolar

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ekim sonu itibariyle 228,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise 648,7 milyar dolar oldu

uluslararasi yatirim pozisyon acigi 420,3 milyar dolarTürkiye'nin yurt dışı varlıkları ekim ayı sonu itibariyle 228,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise 648,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, 2013 yılı ekim ayına ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Ekim sonu itibariyle, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 228,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,3 oranında artışla 648,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda eksi 421,3 milyar dolar iken 2013 yılı Ekim ayında eksi 420,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artışla 134,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 800 milyon dolar azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında azalışla 22,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Ekim 2013 itibariyle, yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalışla 169,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekim 2013 itibariyle, portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 4,3 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında azalışla 63,4 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,1 oranında azalışla 59,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 14,4 oranında artışla 36 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yıl sonuna göre 28 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 25,5 oranında artışla 80 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,4 oranında artışla 97,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ekim 2013 itibariyle, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 36,4 oranında artışla 37,3 milyar dolara ulaşırken, TL mevduatı ise aynı dönemde yüzde 5,3 oranında azalışla 11 milyar dolar oldu. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yıl sonuna göre yüzde 21,5 oranında azalışla 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *