Turkcell’li ‘Torba’ son şeklini aldı

Hükümetin iki hafta içerisinde yasalaştırma kararı aldığı torba tasarı alt komisyonda son şeklini aldı.

Turkcell’li ‘Torba’ son şeklini aldı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre tasarıda, ‘Dışişleri Bakanlığı’na büyükelçi olmayan müsteşar düzenlemesi’ metinden çıkartılırken, müsteşar ve müsteşar yardımcıları eskiden olduğu gibi büyükelçiler arasından atanacak. Tasarıya, Turkcell’deki yönetim tıkanıklığı için konulan SPK maddesi ise aynen korundu. Sermaye Piyasası Kurulu’na halka açık şirketlerin yönetim kurullarına belli şartlarda re’sen üye atama yetkisi verildi. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarındaki hasta kayıtlarının sağlık bakanlığı’na verilmesini fişleme olarak nitelendirilen madde ile sağlık personeline meslekten men yetkisini Tabibler Birliği’den alıp, Sağlık Bakanlığı’na veren madde de tasarı da aynen yeraldı. Tasarıyla ayrıca vekil imam, müezzin ve kuran kursu öğreticilerine de kadro da veriliyor. Tasarıyla, rüzgar Enerjisi yatırımcılarına başvuru için bir şans daha tanındı.

KAMULAŞTIRMADA ‘AMAÇ’ KALKIYOR

Kamulaştırmada arazilerinin amacı dışında kullanıldığı iddiasında bulunan mal sahipleri hak iddia edemeyecek, açılan davalar düşecek. Temmuz’un ilk haftasında Genel Kurul’da ele alınacak tasarıda değişiklik yapıldı. Bazı düzenlemeler metinden çıkartılırkenyeni hükümler girdi. Kamulaştırılan ve devlet tarafından amacı dışında kullanıldığı için davalık olan taşınmazlarla ilgili sorun farklı yöntemle çözdü. “Okul, yol, cami yapmak için kamulaştırdınız ama AVM yaptınız” şeklinde şikâyetlerle açılan tazminat davaları sorun olmaya başlamıştı. Tasarıya konulan madde ile bu davaların önü kapandı. Düzenlemede, şöyle denildi:

DAVALAR DÜŞECEK
“Kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun bir işlem veya tesisat yapıldıktan sonra bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle kamulaştırma amacında kullanılmayan taşınmazlar önceki mal sahibi veya mirasçılarına iade edilmez. Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri nedeniyle, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleri veya mirasçıları tarafından bu taşınmazların geri alınması, bedel veya tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.”

TASARIYA konulan bir başka madde ile rüzgar enerjisi lisans başvurusu yapan, ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyen tüzel kişilere bir hak daha verildi. Düzenleme şöyle: “Rüzgar enerjisi için lisans başvurularından kurul kararı ile lisans verilmesi uygun bulunmuş, yükümlülüklerini yerine getiremediğinden, bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans başvurusu reddedilmiş tüzel kişilerin; yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde kuruma başvurması ve TEİAŞ veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından uygun bağlantı görüşlerinin devam ettiğinin tevsik edilmesi hâlinde; tüzel kişilerin başvuruları önlisans olarak kabul edilir ve yükümlülükleri tamamlamalarıyla ilgili tüzel kişilere önlisans verilir. Tüzel kişilerin önceden irat kaydedilmiş teminatları iade edilmez.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir