Tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesinde

Mayıs 2013’de 90,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında 89,8 puan ile 2013’ün ilk 6 ayının en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesinde

GFK tarafından yapılan açıklamada, Gezi Parkı olaylarının Haziran ayında öne çıkan konu başlığı olduğu belirtildi.
   
Açıklamada şöyle denildi:
    "Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi ülkeler arası karşılaştırma yapma imkânı tanımaktadır. Mayıs 2013 ile karşılaştırıldığında Haziran 2013’de Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi’nde 2,7 puanlık artış gerçekleşmiştir. Ülkelere bakıldığında ise İtalya’da 13, İspanya’da 6, İngiltere’de 2 ve Almanya’da 1,3 puan artış, Fransa’da 1 ve Bulgaristan’da ise 0,6 puanlık düşüş gözlemlenmiştir.
   
Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan alt kalemler ve değişimler

      Endeks Bir önceki aya göre değişim (%)
     Nis‘13 May‘13 Haz‘13 May‘13 Haz‘13GfK
Türkiye Tüketici Güven Endeksi  95,5  90,8  89,8 -4,9 -1,1
Hanenin maddi durumu (gelecek 12 ay) 108,7 104,2 105,8 -4,1  1,5
Genel ekonomik durum (gelecek 12 ay) 119,9 115,1 111,0 -4,0 -3,6
İşsizlik oranı (gelecek 12 ay)   89,3  84,5  84,2 -5,4 -0,4
Tasarruf eğilimi (gelecek 12 ay)  63,9  59,3  58,3 -7,2 -1,7

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Haziran ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,6 puan (%1,5) artarak 105,8 puana çıkmıştır. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 4,1 puan (%3,6) azalarak 111,0 puan olarak kaydedilmiştir. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 0,3
puan (%0,4) azalarak 84,2 puan olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf eğilimi ise 1,0 puan (%1,7) azalarak 58,3 olarak izlenmiştir.
   
Avrupa Komisyonu tarafından AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen “İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nın “Tüketici Araştırması”nı Mayıs 2007’den bu yana Avrupa Komisyonu adına GfK Türkiye yürütmektedir. Araştırma Avrupa Komisyonu ve GfK Türkiye tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.
   
Tüm AB üye ve adayı ülkelerde aynı denge yöntemi kullanılarak hesaplanan ve karşılaştırılabilir olan endikatörler her ayın son günü ilgili web sitesinde  yayınlanmaktadır. Türkiye verileri belirli bir süre mevsimsel etkiler takip edildikten sonra yayınlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanmaktadır. Buna göre “hanenin maddi durumu”, “ülkenin genel ekonomik durumu”, “işsizlik oranı” ve “hane tasarrufları”na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınmaktadır. Endeks 0’dan 200’e kadar değer aralığına sahiptir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100’den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranınıniyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade etmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.