TT ve mobil operatörlerin geliri 6.2 milyar TL

2013 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

TT ve mobil operatörlerin geliri 6.2 milyar TL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, yılın ilk çeyrek dönemine ilişkinraporunu yayınladı.

BTK'nın konu ile ilgili raporunda, sektör bilgileri şu şekilde özetlendi:

" 15 Mayıs 2013 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 444 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 712’dir.

 2013 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

 Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2013 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı birinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 557 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 Diğer işletmeciler tarafından 2013 yılı ilk çeyrekte yaklaşık 495 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

 2013 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 42,9 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 4,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık %0,5 oranında azalırken sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık %6,5 oranında azalmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%85,7) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.

 01/08/2012 ile 15/05/2013 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı 46.352 olup bu şikâyetlerin 42.087 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde başka birimlere yönlendirilmiş, 1.791 tanesi işleme konulmuş fakat sonuçlanmamış ve 2.060 tanesi ise reddedilmiştir. Bu dönemde en fazla şikâyetin yaklaşık %50 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir

 13,6 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı yaklaşık %17,9 seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte Türkiye’de ortalama hanehalkı
büyüklüğünün 3,76 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.

2013 birinci çeyrekte sabit telefon hizmetleri sunan işletmeciler üzerinden taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısı 356.285, taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısı ise 190.287olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 876.109 kişidir. Bu işletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 3.106.429’dur.

 2013 yılının birinci çeyreğinde Türk Telekom’un toplam gelirleri içinde PSTN gelirleri %52,3’ünü teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %34,2’sini oluşturmuştur.

 2013 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 1,1milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %9,4
oranında azalırken bir önceki döneme göre de %4,6 oranında düşmüştür.

 Yaklaşık 1.422.681 kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 211,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. STH hizmetlerinden elde edilen gelir 2013 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 oranında düşmüştür.

 Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde bir önceki yılın aynı döneminde %86,2 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2013 yılı birinci üç aylık döneminde %82,50 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %11,71’ini oluşturan mobile doğru trafik 2013 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin %13,94’ünü teşkil etmiştir.

2012 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 4,45 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2013 yılının birinci çeyreğinde %24,5 oranında azalarak yaklaşık 3,39 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

 Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %10,94 Türk Telekom’un payı %89,06 olarak gerçekleşmiştir.

 Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %20,86olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %79,14 olarak gerçekleşmiştir.

 Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %49,32, Türk Telekom’un payı %50,68 olarak gerçekleşmiştir.

 Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı %52,71, STH işletmecilerinin payı %47,29 olarak gerçekleşmiştir.

 Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %34,28, STH işletmecilerinin payı %65,72 olarak gerçekleşmiştir.

 Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %63,79, Türk Telekom’un payı %36,2 olarak gerçekleşmiştir.

 Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %21,72, Türk Telekom’un payı %78,28 olarak gerçekleşmiştir.

 Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) olmuştur.

Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 100 Mb üzeri kullanımı olan abonelerin yüzdesinin %69,02 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 Mb aralığında ise abonelerin yaklaşık %29’u bulunmaktadır.

 xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin pazar payı 2013 yılı birinci çeyrek itibarıyla %10,8 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fibergenişbantın etkisi ile birlikte TTNet’in xDSL pazar payındaki gerileme devam ederek %72,7 seviyelerine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,3 olurken fiberin pazar payı %9,3 olarak gerçekleşmiştir.

 Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %10,6 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26’dır. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %16,3 iken OECD ortalaması %56,6’dır.

 2013 yılı birinci çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 334.733 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %70,3’ü “com.tr”, %9,4’ü “gen.tr”, %3,6’sı “gov.tr”, %3,5’i ise “web.tr” uzantısına sahiptir.

 2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 2013 Mart sonu itibarıyla 587.318 elektronik imza ve 258.187 mobil imza olmak üzere toplam 845.505 elektronik sertifika oluşturulmuştur.

 Mart 2013 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %89,8 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 67.907.092 mobil abone bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere
mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.

3G abone sayısı 43,9 milyona ulaşmıştır.

 2012 yılı birinci çeyrekte 34,9 milyon olan 3G abone sayısı 2013 yılı birinci çeyrekte 43,9 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 8.941.987’den 12.358.175’e yükselmiştir. 2013 birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 24.233 TByte olarak gerçekleşmiştir.

 2013 yılı birinci çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı 7.514.958 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 4.843.217 olarak gerçekleşmiştir.

 2013 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %60,9’unu ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %36,4’ten %39,1’e çıktığı görülmektedir.

 2013 yılı birinci üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %16,95 oranında artarak yaklaşık 3,689 milyon olarak gerçekleşmiştir. 15 Mayıs 2013 tarihi itibariyle toplam 57 milyona yakın numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

 2013 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %51,33, Vodafone’un %28,45, Avea’nın ise %20,22’lik paya sahip olduğu görülmektedir.

 2013 yılı ilk çeyreği itibariyle Avea abonelerinin %43,9’unun, Turkcell abonelerinin %38,6’sının, Vodafone abonelerinin ise %36,5’inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir.

Ön ödemeli abonelerde Turkcell’in %51,7, Vodafone’un %29,7, Avea’nın ise %18,6 pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell’in %50,7, Avea’nın %22,7, Vodafone’un %26,6 pay aldığı görülmektedir.

 Toplam mobil abonelerin yaklaşık %91,4’ü bireysel, %8,6’sı ise kurumsaldır.

 2013 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 42,91 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı birinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık
dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %0,5 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %9,81 oranında arttığı görülmektedir. Gşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell’in trafiğinin %2,86 oranında azaldığı görülmektedir, Vodafone’un trafiği %2,04 oranında, Avea’nın trafiği ise %0,48 oranında artmıştır.

 2013 yılı birinci çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.

 Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi Gmdat)’dir.

 2013 yılı birinci üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık %3,38 oranında azalarak 44.996 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise bir önceki döneme kıyasla %12,59 oranında azalarak 63,9 milyona düştüğü görülmektedir.

2013 yılı birinci üç aylık dönemde bir önceki üç aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell’in SMS sayısı yaklaşık %5,46 oranında, Avea’nın SMS sayısı %4,17 oranında, Vodafone’un SMS sayısı ise %0,73 oranında azalmıştır.

 İşletmeci bazında gönderilen MMS sayıları incelendiğinde, 2013 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Turkcell’in MMS sayısının %15,86, Vodafone’un %3,08 oranında azaldığı, Avea’nın ise MMS sayısının %2,33 oranında arttığı görülmektedir.

 2013 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının %49,43, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla
%29,97 ve %20,60 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2013 yılı birinci çeyrekte gelire göre pazar payları 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 1,78 puan azaldığı, Avea’nın pazar payının 0,29 ve Vodafone’un pazar payının ise 1,49 puan arttığı görülmektedir.

 Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %65,05’ini, Vodafone’un gelirlerinin %70,29’unu ve Avea’nın gelirlerinin %66,21’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %9,33’ünü, Vodafone’un gelirlerinin %13,04’ünü ve Avea’nın gelirlerinin %9,46’sını oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell’de %17,77, Vodafone’da %14,07 ve Avea’da %20,51 paya sahiptir.

 2013 yılı birinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 20,97 TL, Vodafone için 20,98 TL, Avea için ise 21,88 TL’dir.

 Mart 2013 itibarıyla Turkcell’in MoU değeri 255 dakika, Vodafone’un 365 dakika ve Avea’nın ise 372 dakika olarak gerçekleşmiştir.

2013 birinci çeyreğinde 288 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan
ülke olmuştur.

 Alternatif işletmecilerin 2013 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu 43.690 km’dir. Türk Telekom’un ise 2013 yılı birinci çeyreği itibarıyla 169.353 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 122.620 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

 Altyapı işletmecilerinin toplam abone sayısı 2013 birinci çeyreği itibarıyla 34.039’dır. Bu hizmetlerden elde ettikleri toplam gelir ise yaklaşık 140 milyon TL seviyesindedir.

 Türksat’ın 2013 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.236.016 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 542.908olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 60.805 Türksat abonesi bulunmaktadır.

 Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre çok cüzi bir artış göstererek 501.201’e ulaşmıştır.

 Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2013 yılı birinci çeyreği itibarıyla 10.986 aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler 2013 yılı birinci çeyreği için yaklaşık 46,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

 GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2013 yılı birinci çeyreği için 6.490’dır. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir 2013 yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 3,26 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 2013 yılı birinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 12.342.167 olup toplam çağrı süresi 18.966.179 dakikadır. Numara ile sorgulama hizmeti 2011 yılı üçüncü çeyreğinde 81
sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda 2013 yılı birinci çeyreğinde 6.235.829 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 27.358.042 adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 17.796.497 adedinde bireysel numara ve 11.774.982 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 19,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

 Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 1.752 ve kullanıcı sayısı 44.650 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı birinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 2,16 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.