SPK'dan sermaye artırımına yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına düzenleme getirdi.

SPK'dan sermaye artırımına yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Pay Tebliği ve İzahname ve İhraç Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

SPK tarafndan yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile birlikte ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının kayda alınması sisteminden vazgeçilerek, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahnamenin onaylanması sistemine geçildiği hatırlatılarak "Kanun ile birlikte nominal değerin altında pay ihracına imkan tanınmış, ayrıca önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı gibi yatırımcı haklarının korunmasına yönelik yeni uygulamalar sermaye piyasalarına kazandırılmıştır" denildi.

 

Açıklamada, “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”, “Oydan Yoksun Paylara İlişkin Tebliğ” ve “Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”lerin yürürlükten kalkacağı ve ve bugün Resmi Gazetede yayımlanan “Pay Tebliği”nin yayımından bir ay sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

 

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına düzenleme

 

Yeni tebliğ ile “Payların ilk halka arzı ile payları borsada işlem gören şirketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında uygulanacak kurallar” ve şarta bağlı sermaye artırımına ve nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin esaslar belirlendi.

 

Daha önce haftalık bültende ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusunda yer alan hususların, Tebliğ düzenlemesi haline getirildiği belirtilen açıklamada, ortaklık ile halka arz eden pay sahibi arasında, halka arz giderlerinin dağılımında uyulması gereken esasların da düzenlendiği belirtildi.

 

Açıklamada Pay benzeri menkul kıymetler tanımlanarak, bunların ihracının sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler ile ortak sayısı nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan ortaklıklar ve bu ortaklıkların paylarının borsada işlem görebilmesine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldığı kaydedildi. 

 

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği de bir ay sonra yürürlüğe girecek

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda izahnamenin bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenmesinin öngörülmesiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ayrıca Avrupa Birliğine üyelik sürecinde mevzuatın uyumlaştırılması hususları da dikkate alınarak SPK tarafından hazırlanan “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği” bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

SPK tarafından yapılan açıklamada, yayımlandığı tarihten bir ay sonra yürürlüğe girecek olan Tebliğ ile; sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahnamenin tek bir belgeden oluşabilmesinin yanı sıra; birden fazla belge şeklinde de hazırlanabilmesine imkan verilerek, ihraççılara esneklik sağlandığı belirtildi.

 

Açıklamada yeni tebliğ ile sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya ihraççıların izahname hazırlamaksızın ya da duyuru metni ilan etmeksizin gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında ihraç belgesinin hazırlanması ve onaylanması zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

 

İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetler ile izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumların Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında revize edildiği belirtilen açıklamada, birim nominal değeri en az iki yüz elli bin lira olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında izahname muafiyeti tanındığı bildirildi. 

 

Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde izahnamelerde bazı bilgilere yer verilmemesinin koşullarına yönelik olan ve Kurulun mevcut düzenlemelerinde yer almayan hükümlerin sermaye piyasası mevzuatına kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, tebliğ ile Bankalar tarafından azami beş yıllık bir arz programı çerçevesinde hazırlanacak arz programı izahnamesi ile sermaye piyasası araçlarının, aynı yıl içinde birden çok ihraç edilmesi imkanı sağlandığı kaydedildi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir