Şeker Yatırım Ford için tavsiyesini korudu

Şeker Yatırım, Ford Otosan 30 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu.

Şeker Yatırım Ford için tavsiyesini korudu

Şeker Yatırım ( www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda, Ford Otosan 30 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
   
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
    "Ford Otosan 2Ç13’de 259 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan tutar, %54.0 oranında yıllık bazda ve %47.4 oranında çeyreklik bazda muazzam artışa denk geliyor.
   
Bunun yanında açıklanan net kâr tutarı bizim tahminimiz olan 240 milyon TL’nin biraz üzerinde ve pazar beklentisi olan 162 milyon TL’nin de oldukça üzerinde bulunuyor. 1Y13’de net kâr rakamı yıllık bazda %30.6 oranında artarak 436 milyon TL’ye ulaştı.
   
Net kâr tutarındaki artışın açık sebebi ise yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri olmaktadır. Vergi öncesi net kâr tutarlarını yıllık bazda incelenediğinde neredeyse değişiklik olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, Ford Otosan’ın 2Ç12’de net vergi gideri 8.1 milyon TL iken, 2Ç13’de net vergi geliri 86.7 milyon TL olmuştur. 2013 yılı için Şirket’in net toplam vergi oranın %4 olmasını bekliyoruz.
   
2Ç13’de net satış gelirleri yıllık bazda %13.9 ve çeyreklik bazda %13.3 artış göstererek 2,912 milyon TL’ye ulaşmıştır. Detayda bakıldığında, yurtiçi satışlar yıllık bazda %7.1 düşüş gösterirken, ihraç satışları %27.2 artmıştır. Güçlü ihracat performansı, büyük oranda, Ford Otosan’ın 2012’nin son çeyreğinde lansmanını yaptığı Custom serisinin katkısı sayesindedir.
   
İhracatlar dikkate alındığında Ford Otosan, sağladığı pazar çeşitliliği sayesinde, asıl ihraç pazarı olan ve hafif ticari araç satışlarının 1Y13 itibariyle yıllık bazda %5.9
oranında daraldığı Avrupa’daki olumsuz ekonomik durumdan bir nevi korunmuş oluyor. Bunun yanında, yıllık bazda %11.2 oranında büyüyen İngiltere hafif ticari araç pazarının etkisi ve bu pazara yapılan satışların toplam satışlar içerisindeki payının da 2012 yıl sonundaki %22’den 1Y13’de %23 seviyesine gelmesi de satışların büyümesinde etkili olmuştur. Bununla birlikte, Ford Motor’un Southampton’da bulunan üretim merkezini kapatması ile birlikte, yaklaşık 28,000 adetlik Transit modeli üretimi Ford Otosan’a geçmeye başlamıştır.
   
Ford Otosan’ın, hâlihazırda Ford Transit’in ana üretim merkezi,  Custom ve Courier serisinin tek üreticisi ve Dünya’daki 3. en büyük  Araştırma&Geliştirme merkezi olma ünvanlarının sahibi olarak,  yenilenmekte olan araç portföyü ve yeni pazarlara erişme hevesiyle  birlikte ihraç satışlarını arttırıp ve ihraç pazarlarının sayısını  arttırmasını bekliyoruz. Şirket, 2012 yılının son çeyreğinde lansmanı  yapılan Custom serisi, 2014 yılının birinci çeyreğinde piyasaya  çıkması beklenen yeni Transit serisi ve yine 2014 yılının ikinci  çeyreğinde piyasaya sürülecek Courier modeliyle bu hedeflerine  ulaşmayı planlamaktadır. Eldeki bu bilgiler ışığında, pazara yeni girecek modellerin satışlara pozitif etkisinin olacağı beklentisiyle,  ihraç satışlarının 2012 yılındaki 204,489 adetten 2013 yılında 225,000  adede çıkmasını bekliyoruz. Bunun yanında, 2014 yılında Connect serisinin üretiminin sonlanacağını düşünürsek, Şirket, 2012 yılındaki  satışları yaklaşık 75,000 adet olan bu serinin yerine Courier modelini  Birleşik Devletler pazarına ihraç etmek için görüşmeler yapmaktadır. Bu bilginin de desteği ile birlikte, Ford Otosan ile ilgili pozitif  bakış açımızı korumaktayız.
   
İç pazarda, Ford Otosan’ın toplam pazar payında 2012 yıl sonundaki %13.0 oranından 1Y13’deki %11.9 oranına bir gerileme olurken, aynı  dönem içerisinde Şirket’in binek oto pazar payı %8.5’den %8.3’e ve  hafif ticari araçlar pazar payı %26.7’den %26.2’ye gerilemiştir.  Olumlu bakış açısıyla, Ford Otosan’ın göreceli olarak uzun süredir
piyasada olan hafif ticari araç portföyü, 2014 yılının ikinci yarısı  itibariyle tamamen yenilenmiş olacaktır. Buna göre, Ford Otosan, 2014  yılının ilk çeyreğinde Transit serisinin yeni versiyonunu ve aynı  yılın ikinci çeyreğinde ise Courier modelinin lansmanını yapacaktır.  Tüm bu yenilenecek portföyün etkisiyle, Şirket’in hafif ticari araç  pazarındaki 2011 yılındaki %27.5’lik pazar payını yakalayacağını  bekliyoruz. Bu esnada, piyasada uzun süredir bulunan modellerin de  etkisiyle 1Ç13’de %6.9’a kadar gerileyen FAVÖK marjının, 2015 yılı ile  birlikte %9-9.5 seviyelerine yükselmesini bekliyoruz.
   
Şirket’in brüt kâr marjı, yıllık bazda bakıldığında, satışların maliyetindeki %15 oranındaki artışa karşın net satışlardaki artışın %14 olması sebebiyle, yine aynı dönem zarfında %11.2’den %10.0 seviyesine gerilemiştir. Bunun yanında, çeyreklik bazda bakıldığında, brüt kâr marjında %9.9 oranına kıyasla bir yükseliş olmuştur.
   
1Ç13’de, FAVÖK’de, yine satışların maliyetindeki artış ve faaliyet giderlerindeki yıllık bazdaki %7’lik artış göz önünde bulundurulduğunda, yıllık bazda %0.7 düşüş gerçekleşmiştir.
   
Şirket’in açıklamış olduğu mali tabloları da göz önünde bulundurarak, hedef fiyatımız 30.00 TL olmak üzere Ford Otosan için “TUT” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Dalgalanmaya açık iç pazarı göz önünde bulundurduğumuzda daha da önemli bir hal alan, Şirket’in ihraç pazarlarını çeşitlendirme yetisine inanıyoruz. Bununla birlikte, Şirket’in Courier modelinin Birleşik Devletler’e ihracının, hisse fiyatına olumlu etkiyi yapacak en güçlü katalizör olacağını düşünüyoruz."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir