PPK, Olağanüstü ara toplantının özetini yayınladı

Merkez Bankası PPK ara toplantı özetini yayımladı.

olaganustu toplantinin ozeti yayinlandi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantı özetinde, özellikle, 21 Ocak tarihli PPK toplantısını takip eden günlerde gelişmekte olan ülkelere yönelik belirsizlik algılamasının artışının, bazı ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının hızlanmasına ve enflasyon görünümlerinin bozulmasına yol açtığı ifade edildi.Kurulun, 28 Ocak tarihli toplantısına ilişkin yayımladığı 30 Ocak 2014 tarihli toplantı özetine göre, son dönemlerde iç ve dış piyasalardaki belirsizlikler önemli ölçüde arttı. Bu süreçte Türk Lirası'nda (TL) belirgin bir değer kaybı ve risk primi göstergelerinde kayda değer bir artış gözlendi.

Özellikle, 21 Ocak tarihli PPK toplantısını takip eden günlerde gelişmekte olan ülkelere yönelik belirsizlik algılamasının artması, bazı ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının hızlanmasına ve enflasyon görünümlerinin bozulmasına yol açtı.

Yaşanan bu süreçle birlikte ortaya çıkan döviz kuru hareketleri Türkiye'de de enflasyonun uzun süre hedefin belirgin olarak üzerinde seyretme riskini artırdı. TL'deki hızlı değer kaybının yanı sıra yakın dönemdeki vergi ayarlamaları ve gıda fiyatlarındaki olumsuz seyir de enflasyon görünümündeki bozulmayı artıran diğer unsurlar oldu.

Toplantı özetinde şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, fiyat istikrarının bozulmasına izin vermeyecektir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın engellenmesi için güçlü ve önden yüklemeli bir parasal sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun olacağına karar vermiştir.

Kurul, bu dönemde yapılacak bir parasal sıkılaştırmanın, döviz kuru belirsizliğini ve ekonomiye dair risk algılamasını azaltmak yoluyla sadece fiyat istikrarını değil, aynı zamanda makroekonomik istikrarı destekleyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca, mevcut konjonktürde sermaye girişlerindeki yavaşlama nedeniyle politika öngörülebilirliğinin artırılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya ve operasyonel çerçeveyi sadeleştirmeye karar vermiştir. Bu doğrultuda, bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde 4,5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştır. Gelecek dönemde TCMB fonlamasının temel olarak marjinal fonlama oranı yerine bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanması kararlaştırılmıştır."

- "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürecek"

Toplantı özetine göre Kurul, alınan bu karar sonrasında oluşan para politikası duruşunun enflasyon beklentilerini kontrol altına almakta yeterli olacağını değerlendirdi. Bu duruş altında enflasyonun 2015 yılının ortaları itibarıyla yüzde 5 düzeyine ulaşacağı öngörüldü. Ocak ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin üzerinde gelebileceği, ancak sıkı politika duruşunun orta vadeli beklentilerdeki bozulmayı engelleyeceği ifade edildi.

Takip eden aylarda ise enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü bir seyir izleyeceği öngörüldü. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun süreceğini belirtti. Gerekli görüldüğü takdirde, likidite politikasında ilave bir sıkılaşmaya gidilerek getiri eğrisinin eğimi tersine çevrilebilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.