Ocak'ta bütçe 1,9 milyar TL fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak ayında 5 milyar 939 milyon TL fazla vermiş iken 2014 yılı Ocak ayında 1 milyar 907 milyon TL fazla verdi.

ocak'ta butce 1,9 milyar tl fazla verdiMaliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı Ocak ayında 11 milyar 162 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı Ocak ayında 6 milyar 923 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2013 yılı Ocak ayında bütçe giderleri 30 milyar 933 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 16,4 oranında artarak 36 milyar 1 milyon TL oldu.  2013 yılı Ocak ayında faiz hariç bütçe giderleri 25 milyar 710 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı Ocak ayında yüzde 20,5 oranında artarak 30 milyar 985 milyon TL oldu.  Diğer taraftan 2014 yılı Ocak ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında azalarak 5 milyar 16 milyon TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ocak ayında 36 milyar 872 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Ocak ayında yüzde 2,8 oranında artarak 37 milyar 908 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 15 oranında artarak 32 milyar 707 milyon TL oldu. BÜTÇE GİDERLERİ.. 2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Ocak ayında 36 milyar 1 milyon TL gider gerçekleştirildi. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Geçen yılın aynı ayında ise 30 milyar 933 milyon TL harcama yapılmıştır.  2014 yılı Ocak ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılarak 30 milyar 985 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.  Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 oranında artarak 11 milyar 545 milyon TL olmuştur. 2014 yılı Ocak ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL ödeneğin yüzde 10,5’i kullanılmıştır.  2014 yılı Ocak ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında artarak 2 milyar TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL ödeneğin yüzde 10,6’sı bu ayda kullanılmıştır.  2014 yılı Ocak ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 1 milyar 346 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde 3,6’sı bu ayda kullanılmıştır.  2014 yılı Ocak ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 oranında artarak 13 milyar 268 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanılmıştır.  2014 yılı Ocak ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 846 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 82 milyon TL’dir.  2014 yılı Ocak ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 407 milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 699 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  2014 yılı Ocak ayında 2 milyar 8 milyon TL sermaye gideri, 117 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 702 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Faiz giderleri 2014 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında azalarak 5 milyar 16 milyon TL olmuştur. " BÜTÇE GELİRLERİ.. 2013 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 36 milyar 872 milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 2,8 oranında artarak 37 milyar 908 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamada şöyle devam edildi: "2014 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 32 milyar 707 milyon TL olmuştur.  2014 yılı Ocak ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında azalarak 4 milyar 177 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  2014 yılı Ocak ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 640 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 384 milyon TL olmuştur.  Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre  ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 38,7, damga vergisi yüzde 22,1, gelir vergisi yüzde 21,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15,7, harçlar yüzde 12 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,3 oranında artarken, özel tüketim vergisi binde 8 ve kurumlar vergisi binde 3 oranında azalmıştır."  Diğer taraftan 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 25 milyar 392 milyon TL olmuştur." 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir