Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı arttı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, net uluslarası yatırım pozisyonu açığı Haziran ayında 420,2 milyar dolara çıktı.

Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı arttı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2013 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2012 yıl sonuna göre % 1,5 oranında artışla 215,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 0,6 oranında artışla 636,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda – 419,3 milyar ABD doları iken 2013 yılı Haziran ayında – 420,2 milyar ABD doları oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 3,4 milyar ABD doları artışla 122,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 1,6 milyar ABD doları azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna göre % 9,1 oranında azalışla 21,9 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Haziran 2013 itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna göre % 9,9 oranında azalışla 165,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti

Haziran 2013 itibarıyla, portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre % 10,4 oranında azalışla 63,3 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 1,9 oranında azalışla 61,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise 34,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yıl sonuna göre 20,5 milyar ABD doları artış gösterdir. Bankaların toplam kredi stoku % 15,5 oranında artışla 75,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise % 3,3 oranında azalışla 93,9 milyar ABD doları oldu.

Haziran 2013 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre % 29,4 oranında artışla 35,4 milyar ABD dolarına ulaşırken, TL mevduatı ise aynı dönemde % 12,4 oranında artışla 13,1 milyar ABD doları oldu. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yıl sonuna göre % 9,8 oranında azalışla 6,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *