Maliye'den bir Taraf açıklaması daha

Maliye Bakanlığı'ndan Taraf Gazetesi'nde çıkan bir haber üzerine açıklama yapıldı.

maliye'den bir taraf aciklamasi daha

Maliye Bakanlığı'ndan, bir gazetede "Çamur Atan Sensin, Bu da Belgesi" başlığıyla yer alan haberde konu edilen olayda gerçeklikten saptırılarak, kendi kurgusuyla kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabasının en güzel örneğinin sergilendiği belirtildi.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Taraf gazetesinin, "Çamur Atan Sensin, Bu da Belgesi" sürmanşetiyle Bakan Şimşek'e habercilik ve basın yasası ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde son derece çirkin ve başka kurumları da işin içine çekmeye çalışılan bir saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu haberde, gazete hakkında yürütülen bir inceleme sonucunda hurda kağıt satışları nedeniyle KDV açısından cezalı tarhiyat yapıldığı ancak bunun başka mükellefler için uygulanmadığı iddiasının yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Habere konu edilen olayda gerçeklikten saptırılarak, kendi kurgusuyla kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabasının da en güzel örneği sergilenmiştir" denildi.

Bu çerçevede, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesine göre kağıt atıklarının teslimi KDV'den istisna olup, aynı Kanunun 32'nci maddesine göre bu teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV'lerin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak yine aynı Kanunun 18'inci maddesi gereğince, dileyen mükelleflerin bu istisnadan vazgeçebilmesi mümkün olup, istisnadan vazgeçen mükellefler bu kapsamda yüklendiği vergileri indirim konusu yapabilmektedirler.

Buna göre, istisnanın uygulanması halinde KDV hesaplanmamakta, mükelleflerin tercihine bağlı olarak istisnadan vazgeçilmesi durumunda ise KDV hesaplanacağından mükellefler yüklendikleri KDV'yi indirim konusu yapabilmektedir.

Bu çerçevede, uygulamada bazı mükellefler söz konusu istisnadan faydalanmakta, istisna kapsamındaki teslimlere ilişkin yüklenilen KDV'leri indirilecek KDV'ler arasından çıkarmaktadırlar. Bir kısım mükellefler ise söz konusu istisnadan faydalanmak istemediklerini belirterek istisnadan vazgeçmekte ve bu kapsamdaki teslimler nedeniyle yüklendiği KDV'leri indirim konusu yapmaktadırlar. Yasaya uygun olan bu uygulamalar, doğal olarak eleştiri konusu yapılmamaktadır."

Bazı mükelleflerin ise hem istisnadan faydalandığı hem de bu kapsamdaki teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'leri indirim konusu yaptığı belirtilen açıklamada, KDV Kanunu'nun izin vermediği bu durumun, verginin eksik ödenmesi ve dolayısıyla vergi ziyaına sebebiyet verdiği ve denetim elemanlarınca da eleştiri konusu yapıldığı vurgulandı. Tüm bu değerlendirmeler dikkate alındığında, gazetenin ilk sayfadan verdiği faturanın salt bir anlam ifade etmekten uzak olduğu belirtilen açıklamada, istisnadan yararlanan tüm mükelleflerin bu şekilde (sıfır KDV'li) belge düzenlemelerinin yasa gereği zorunlu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, haberde bahsi geçen incelemeyle ilgili değerlendirmelerde belirtilen usul ve ilkelere uygun olarak yapıldığı, konunun bu çerçevede ele alınması gerektiği bildirildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *