Kolay para zor zamanı getirdi

Fed tarafından uygulanan parasal genişleme politikasının pozitiften çok negatif yanı var.

kolay para zor zamani getirdiDaily Reckoning bloğunda Ron Paul tarafından yazılan makalede gevşek para politikasının zor zamanları beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Fed tarafından uygulanan parasal genişleme politikasının negatif yanları makalede şu şekilde ele alıyor:

Bir efsaneye göre kağıt para refahı getirir. Enflasyon, yeni para yaratılması hükümet programlarının finanse edilmesi için kullanıldı. Bu yanıltıcı bir araçtı. İnsanlardan alınan hariç vergiler bunu açık şekilde ortaya koyuyor.

Yaratılan yeni paraların alıcısı olan politikacıların tek endişesi ise gelecek seçim, çünkü bu uygulamadan sağladıkları karı kalıcı kılmak istiyorlar. Bu nedenle, para basmanın yararı ve altının kusuru hakkında yanlış düşünceler ifade ediliyor.

Bu kişiler aynı zamanda para arzının ekonomik büyümeyi de beraberinde getireceğine inanıyorlar. Ama gerçek olan şu ki; kağıt para zenginlik değildir. Refah üretim ile gelir. Bunu yaratmanın herhangi bir başka yolu yoktur. Sermaye, tüketim fazlası kaynaklı üretimden kaynaklanır. Elde edilen kar, tekrar yatırım yapılması veya birikim yapılması veya başkalarının üretim ve yatırım için borçlanmasında kullanılır. Kağıt para sayısını çoğaltmak herhangi bir zenginlik getirmez. Bu, ekonominin yapısını bozar ve tasarruf sahiplerinin zenginliğinin çalınmasına neden olur.

Parasal genişlemenin destekleyicilerinin iddia ettiği gibi parasal büyüme ekonomi büyümeyi destekleyeceğine ekonomiye büyük zarar veriyor. Bu, ekonomik durgunluk döneminden çıkılmasına sebep oldu ve şimdi büyük bir ekonomik düşüş dönemini deneyimliyoruz. Yüksek para arzının yanlış yatırımlara ve konjonktür hareketlerine neden oldu ve kelimenin tam anlamıyla ekonomik büyüme ve istikrar için gerekli olan sermayeyi altüst etti.