Kırsal kalkınmaya 100 bin TL'lik hibe

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve ekipman alımları gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira, tüzel kişiler için mal başına 100 bin liraya kadar desteklenecek.

kirsal kalkinmaya 100 bin tl'lik hibe

Proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Makine ve ekipman alımı için yapılan başvurularda gerçek ve tüzel kişiler, belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilecek. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü olacak.

Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamayacak. İl özel idaresi, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmeyecek.

- Hibe desteği oranı

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira, tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemeyecek. Ancak süt üretici birlikleri, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

-Hibe sözleşmesi

Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde, il/ilçe duyuru panolarında yayımlanma süresinin son gününden itibaren, 10 gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalayacak. Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen yatırımcılar 2 yıl süreyle makine ve ekipman desteğinden faydalanamayacaklar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *