''Getiri oynaklığının belirleyicisi kur''

Enflasyon Raporu'nda ara kazanç ticaretinde temel getiriyi ve getiri oynaklığını belirleyen temel unsurun kur hareketleri olduğu gösterildi.

''Getiri oynaklığının belirleyicisi kur''

TCMB Başkanı Erdem Başçı, enflasyon raporunda yaptığı açıklamada ek parasal sıkılaştırmaya devam edildiğini kaydederken "bizden kesinlikle gevşeme beklmeyin, gerekirse daha fazla sıkılaşma gözlenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

 

Ayrıca Başçı, TL üzerindeki değerlenme baskısının gelecek dönemde değer kaybı olasılığına göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

 

Enflasyon Raporu'nda Türkiye’nin arakazanç (carry trade) ticareti getirileri diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile kıyaslanarak söz konusu getiriler bileşenlerine ayrıştırılarak incelendi. Bu ticarette temel getiriyi ve getiri oynaklığını belirleyen temel unsurun kur hareketleri olduğu gösterildi. Türkiye’nin arakazanç ticareti getirilerinin diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle beraber hareket ettiği ve bu konuda bir farklılaşma olmadığına söz konusu grafikte yer verildi.

 

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: ''Arakazanç ticareti için getiri oynaklığı incelendiğinde Türkiye’nin getiri oynaklığının genel olarak diğer gelişmekte olan ülke ortalamasına yakın bir seyir izlediği göze çarpmaktadır (Grafik 3). Ayrıca, son dönemde Türkiye’nin getiri oynaklığının diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla düşüş gösterdiği göze çarpmaktadır. Türkiye için getiri oynaklığının bileşenlerini incelediğimizde toplam oynaklıkta kur oynaklığının belirleyici olduğu dikkat çekmektedir (Grafik 4). Ayrıca, dikkat edilmesi gereken bir nokta kur oynaklığının bazı dönemlerde tek başına toplam oynaklığın üstünde olduğudur. Ancak getiri bileşenleri arasındaki korelasyonlar, toplam oynaklığın kur oynaklığından daha düşük olmasına yol açmaktadır''

 

 

 

Abank Başekonomisti Serdar Şenol, değerlendirmesinde TCMB'nin haftalık fonlamayı 10  milyar TL’yi geçmeyecek şekilde sınırlayacak olmasının sözlü yönlendirme için ilk açıklama olduğunu belirtti. Bu açıklamanın mevcut 11 milyar TL’lik haftalık fonlamaya göre daha sıkı bir duruşa işaret ettiğine dikkat çeken Şenol, ''ayrıca haftalık fonlama için maksimum limit belirlenmesi, TCMB açısından daha temkinli bir duruşa işaret ediyor'' açıklamasında bulundu.

 

Kur’dan enflasyona geçişkenliğin  6 ayda yüzde 13.4 olarak belirlendiğine dikkat çekilirken (Daha önceki çalışmalarda toplam etki %15 olarak görülmüştü.) sonuçların döviz kuru ve ithal fiyat geçişkenliğinin alt gruplar bazında farklılaştığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Ayrıca raporda şu değerlendirmeler yer aldı: ''Arakazanç ticareti getirilerinin riskliliği ile düzeltilip incelenmesi daha faydalı ve karşılaştırılabilir bir bilgi sunabilmektedir. Bu kapsamda getiriler, standart sapmasına bölünerek riskliliği ile düzeltilmiştir. Bu şekilde ne kadarlık bir riske karşılık ne kadar bir getiri sağlandığı anlaşılabilmektedir. Riskliliğe göre düzeltilmiş getiriler diğer 

gelişmekte olan ülke para birimleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin diğer ülkelerle benzer bir eğilimi göstermekle beraber 2011 yılından itibaren diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek riskle düzeltilmiş getiriler sağladığı dikkat çekmektedir (Grafik 5). Bu durum hem Türk lirasının nispeten daha yüksek getiriler sağlamasından hem de getiri oynaklığının düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki hesaplamalardaki getiriler gerçekleşmiş getirilerdir. Ancak mevcut durumda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından takip edilebilecek bazı göstergeler de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi hem literatürde hem de piyasa 

tarafından takip edilen getiri farkının opsiyonlardan ima edilen kur oynaklığına bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu riskliliğe göre düzeltilmiş ex-ante getiriyi ifade etmektedir. Bu şekilde bakıldığında, Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumun temel faktörlerden birisi, Türkiye’nin ima edilen kur oynaklığının diğer ülkelere kıyasla daha düşük seviyede olmasıdır''

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir