Ev ve işyeri alan, satan, kiralayanlar için yeni dönem

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.

tasinmaz ticaretinde yeni donemGümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz  ticaretini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre, taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan  tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Yetki belgesini, meslek  odasına kayıtlı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan, on sekiz yaşını  dolduran, belirli suçlardan hüküm giymeyen ve diğer belirlenen şartları  sağlayanlar alabilecek.

Gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret  şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az  biri, şubelerde şube müdürü ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde  çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin mesleki yeterlilik belgesine sahip  olması zorunlu olacak.

Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticaretiyle ilgili  alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim  kurumlarından mezun olanlarda ise bu şart aranmayacak. Böylece, taşınmaz  ticaretinin belirli nitelikleri taşıyanlar tarafından yapılması, bunu yapan  işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması sağlanacak.

Taşınmaz ticaretiyle uğraşanlar mesleğini icra ederken belirli ilke ve  kurallara uygun hareket edecek. Bu kapsamda, taşınmaz ticaretine yönelik hizmet  verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette  bulunulamayacak, verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler  yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklanamayacak ve  kullanılamayacak, hizmet sunulurken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul  şekilde hareket edilecek. Bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda  yetki belgesi iptal edilecek.

İşletmelerin belirli fiziksel şartları sağlaması da gerekecek.  Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından  "Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi" oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, askıya  alınması, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistem üzerinden  gerçekleştirilecek.

Mevcut durumda gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek  odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler  ile esnaf ve sanatkarlar, faaliyetlerine devam edebilmek için durumlarını  yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek on sekiz ay içinde yetki  belgesi alacak. Bu kişilerde lise mezunu olma şartıyla faaliyette bulundukları  işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece yönetmelikte öngörülen fiziksel  şartlar aranmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.