Dopinge karşı 4 maddelik eylem planı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "dopinge sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda 4 maddelik eylem planını hazırlayarak Başbakanlık'a gönderdi. Yeni düzenlemeyle ödül yönetmeliğinde değişikliğe gidilirken, antrenörler ve federasyon başkanlarına da sorumluluklar getirildi. Doping kullandığı tespit edilen sporcuların cezalarının 3 ay içerisinde verilmesi zorunlu kılındı.

Dopinge karşı 4 maddelik eylem planı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk sporunu etkisi altına alan dopingin önüne geçmek için 4 maddelik eylem planı hazırlandı.

DOPİNG KULLANAN SPORCUYA ÖDÜL YOK

Yeni düzenlemeyle, sporcuları doping kullanmaya sevk eden en önemli gerekçeler arasında gösterilen ödül yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Daha önce sporculara verilen ödülleri yarı yarıya düşüren yönetmelikle yetinmeyen Bakanlık, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik'in 23. maddesinde yeni bir değişikliğe gitti. Yönetmeliğe eklenen yeni bir fıkra ile dopingli olduğu anlaşılan sporcunun başka müsabakalardan elde ettiği ancak taksitlendirme veya başka sebeplerle henüz ödenmemiş ödülleri de ödenmeyecek.

ANTRENÖRE DE CEZA GELİYOR

Başbakanlık'a gönderilen yönetmelik değişikliklerinden bir diğeri Antrenör Eğitim Yönetmeliği'nin 16. maddesiyle ilgili.

Buna göre, doping suçuna karışan sporcuyla birlikte antrenörüne de cezalar verilecek. Sporcusunda doping çıkan antrenörlerin lisansları ilkinde bir yıl, tekrarında ise 5 yıla kadar geçersiz hale getirilecek. Cezanın geçerli olabilmesi için ise ilgili federasyonun teklifi ve genel müdürün onayı gerekecek.

FEDERASYON BAŞKANLARI DA SORUMLU OLACAK

Dopingi bir yıl içinde Türk sporundan silmeyi amaçlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, dopinge karşı etkin bir mücadele vermeyen federasyonlara ve federasyon başkanlarına da büyük sorumluluklar getirmeye karar verdi.

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle dopingle mücadele konusunda federasyonlara sıkı denetimler uygulanacak. Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, bağımsız federasyonların çalışmalarını değerlendirerek doping konusunda gerekli tedbiri almayan federasyonlarla ilgili rapor hazırlayıp Gençlik ve Spor Bakanı'na sunacak. Raporlarda federasyon başkanlarının dopinge karşı etkin bir mücadele vermediği tespit edildiği takdirde federasyonun genel kurula götürülmesi gibi yaptırımlar da yer alıyor.

ÜÇ AY İÇİNDE CEZA ALACAKLAR

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in 18. maddesinde yapılan yeni bir değişiklikle de federasyon disiplin kurulları doping kullandığı tespit edilen sporculara cezalarını en kısa sürede vermek zorunda olacak.

Bu doğrultuda Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'e "Federasyon disiplin kurulları, yasaklı madde kullanan sporcular ve antrenörleri ile ilgili soruşturmaları üç ay içerisinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır" ibaresi eklendi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *