Coface riskli ülkeleri açıkladı

Coface, ülke risk değerlendirmeleri raporunu yayımladı. Raporda incelenen ülkeler arasında Japonya, İzlanda ve İrlanda’da iyiye gidiş dikkat çekerken, Güney Afrika ve Tunus’ta sosyo-politik riskler öne çıkıyor.

Coface riskli ülkeleri açıkladı

OFACE, ÜLKE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ RAPORUNU YAYIMLADI

Japonya’da Başbakan Abe’nin agresif ekonomi politikaları doğrultusunda verdiği güçlü mesajların büyümeye olumlu yansıdığı belirtilirken, Avrupa ülkesi İrlanda’da büyümenin istikrar kazanması olumlu bir gelişme olarak dikkat çekiyor. İrlanda mali krizden yavaş da olsa kurtuluyor. İzlanda’da ise ekonomik faaliyetler oldukça dinamik seyrediyor. Öte yandan, Güney Afrika ve Tunus’ta ise ekonomik faaliyetler daralırken mali sorunlar öne çıkıyor ve en önemlisi her iki ülkede de siyasi ve toplumsal baskılar artış gösteriyor.

Coface, Japonya’nın A1 değerlendirmesinden negatif izlemenin kaldırıldığını bildirdi. Açıklanan parasal ve bütçe teşviklerinin hane halkı tüketimi üzerindeki etkisi somut şekilde izlenirken ülkenin para birimi Yen’in 2012 sonundan itibaren değer kaybetmesi ihracatı artırıyor. Ülkede ihracatın 2013 yılında % 3’ün üzerinde artış kaydetmesi bekleniyor. Japonya’daki ekonomik iklim en azından kısa vadede iyiye gidiyor demek mümkün (GSYİH’in 2013 yılında %1.4 artması bekleniyor ve bunun bir neticesi olarak şirketlerin temerrütleri de sabit durumda.)
   
Bazı ekonomiler Batı Avrupa’daki resesyonun etkilerinden kurtulmaya çalışırken, bazıları ise başarılarıyla göz dolduruyor. İzlanda’da ekonomik büyüme güçlü seyrediyor (2013’ün ilk çeyreğinde %3.8, bütün olarak 2013 yılı için ise %2.3 büyüme tahmini söz konusu) ve enflasyon düşüyor, işsizlik oranı ise aynı düzeyde kalmaya devam ediyor. Ülkenin notu A3 düzeyine yükseltildi.
   
İrlanda yavaş fakat kendinden emin bir şekilde, ağır bankacılık krizini aşma çabasında ve bu noktada adım adım ilerliyor. Ülkede ekonomik büyüme 2012 yılında pozitifti ve 2013 yılında da pozitif kalması bekleniyor. (iki yıl için % 0.9 büyüme bekleniyor.) Ülkenin cari fazlası bulunmakta ve iç talep yavaş bir şekilde de olsa artış kaydediyor. ‘Troyka’ tarafından denetlenen reform ve kemer sıkma paketleri sorunsuz bir şekilde uygulanırken, söz konusu paketlerin 2013 yılı sonuna kadar başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor. Yatırımcılar arasında güven artıyor ve ülke yeniden uluslararası piyasada tahvil ihracına çıkabilmekte. Bu bağlamda İrlanda’nın A4 değerlendirmesi pozitif izleme olarak değiştirilmiştir.
   
Gelişmekte olan ülkeler Güney Afrika ve Tunus’ta toplumsal ve siyasi riskler devam ediyor. Her iki ülkenin de notu düşürülmüştür.
   
Notu A4’e düşürülen Güney Afrika’ da büyüme oranları düşmeye devam ediyor ve 2013 yılında ülkede büyümenin % 3’ün altına inmesi bekleniyor.
   
Oldukça yüksek olan hane halkı borcu, enflasyon ve işsizlik tüketimi durduran gelişmeler olarak öne çıkıyor. Ayrıca şirketler rekabet gücünü kaybediyor ve ülkenin en büyük ticari ortağı olan Avrupa’daki resesyonun yansımaları ülkeyi şüphesiz olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca halk arasında toplumsal tansiyon yüksek ve yeni darbeler göz ardı edilemiyor.
   
Notu B’ye düşürülen Tunus’ta siyasi ve toplumsal tansiyon artıyor ve bu durum sosyal bölünmüşlüklerin arttığı toplumda anayasanın hazırlanmasını ve milletvekili ile başkanlık seçimlerinin yapılmasını geciktiriyor. Dış hesaplar ve döviz rezervlerinin seviyesi turizm gelirlerindeki azalmayla birlikte zayıflamıştır.
   
Dolayısıyla son IMF programının uygulanması hükümet için muhtemelen zor olacak.
 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DURUM KARIŞIK

Notu A4’e düşürülen, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya özellikle de Avrupa bölgesinde faaliyetlerin azalmasından zarar görüyor. Çek Cumhuriyeti'nde şu anda uzun vadeli işsizlik aktif nüfusun %37’sini etkiliyor. Slovenya’da borç seviyeleri yüksek olan şirketler (GSYİH’in %85’i) yetersiz bankacılık sektörü ve şüpheli alacaklar nedeniyle
artan temerrüt dalgası ile karşı karşıya.
   
Komşularının aksine Polonya ekonomisi resesyonda değil. Ülkede yavaşlama “dönemsel” olarak ifade edilebilir. 2013 yılının sonuna kadar ülkedeki faaliyetlerde genişlemeci para politikasının faydaları görülmeye başlanabilir.
   
Bu nedenle ülke için A3 değerlendirmesindeki negatif izleme kaldırılmıştır. 
   
Latin Amerika’dan iyi haber Ekvador’dan gelmektedir. Coface, ülkenin notunu B’ye yükseltmiştir. Burada güçlü büyüme ve istikrardan söz etmek mümkün. Kamu borcu büyük oranda azaltıldı ve şu anda GSYİH’nın %22’si oranında. Ülkede siyaset istikrar kazanıyor ve hükümetin yabancı yatırımcılara sıcak bakması sevindirici bir gelişme.
   
Gelişmekte olan Asya’da ise Filipinler, 2013 yılının ilk çeyreğinde, istikrarlı döviz, kontrol altına alınan enflasyon ve kamu finansmanında devam eden iyileşmelerle desteklenen %7.8’lik mükemmel makroekonomik performans, sürekli tüketim ve güçlü cari fazlayla birlikte B aralığındaki notunu ilk kez A4’e yükseltmiştir (bütün olarak yıl tahmini %6.5’tir).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir