Cari açık beklenenden yüksek çıktı

Cari işlemler açığı Aralık ayında 8,32 milyar dolar ile beklenenden yüksek çıktı

cari acik beklenenden yuksek ciktiTürkiye'nin Aralık ayında cari işlemler açığı 8 milyar 322 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 65 milyar 4 milyon dolar oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari açığın 7,40 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Cari açık, Kasım ayı için, 3,93 milyar dolardan 4,10 milyar dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan 2013 yılı cari işlemler açığı, bir önceki yıla göre 16 milyar 507 milyon dolar artarak 65 milyar 4 milyon dolara yükselirken, parasal olmayan altın hariç cari işlemler açığı 983 milyon dolar azalarak 53 milyar 223 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığının 14 milyar 486 milyon dolar artarak 79 milyar 817 milyon dolara ve gelir dengesi açığının 2 milyar 286 milyon dolar artarak 9 milyar 447 milyon dolara yükselmesi cari işlemler açığının bir önceki yıla göre artmasında etkili oldu.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yıla göre 502 milyon dolar artarak cari işlemler dengesine verdiği olumlu katkıyı sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun turizmle ilgili olarak gerçekleştirdiği 4. çeyrek anket sonuçlarının yansıtılmasıyla, turizm gelirleri bir önceki yıla göre 2 milyar 652 milyon dolar tutarında artarak 27 milyar 997 milyon dolara, turizm giderleri de 723 milyon dolar tutarında artarak 4 milyar 817 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yıla göre 2 milyar 216 milyon dolar tutarında artarak 9 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, kasım ayında 3 milyar 935 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen cari işlemler açığı 4 milyar 98 milyon dolara revize edildi.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı 2013 yılında, bir önceki yılına dönemine göre 15 milyar 821 milyon dolar artarak 20 milyar 983 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2013 yılına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, aralık ayındaki 1 milyar 927 milyon dolar net girişe rağmen, bir önceki yıla göre 538 milyon dolar azalarak 12 milyar 686 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 967 milyon dolar azalarak 3 milyar 107 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında gerçekleştirdiği net alımlar, bir önceki yıla göre 5 milyar 433 milyon dolar ve 12 milyar 702 milyon dolar tutarında azalarak sırasıyla 841 milyon dolar ve 4 mlyar 133 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar aralık ayında 988 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiş, oniki aylık dönemde ise bankalar ile diğer sektörlerin net borçlanmaları sırasıyla 8 milyar 71 milyon dolar ve 3 milyar 435 milyon dolara ulaştı.

Bankaların efektif ve mevduat varlıkları, yabancı parada 1. milyar 952 milyon dolar düşüş kaydederken, Türk lirasında 1 milyar 824 milyon dolar tutarında artış gösterdi.

Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduatı, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yayımlanan 2013 yılının üçüncü çeyrek verilerinin de dahil edilmesiyle 2013 yılında 4 milyar 218 milyon dolar azaldı.

Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan (IMF kredileri dahil) uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 914 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

-Bankacılık sektörü 2013 yılında 20 milyar 983 milyon dolar net kredi kullandı-

2013 yılında bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yıla göre 15 milyar 821 milyon dolar artarak 20 milyar 983 milyon dolar oldu. Diğer sektörlerin net kredi kullanımı bir önceki yıla göre 4 milyar 692 milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 18 milyon dolar oldu. Diğer sektörler, 2013 yılında kısa vadelilerde net kullanıcı, uzun vadelilerde net geri ödeyici oldu.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarından 2013 yılında 2 milyar dolar net çıkış gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 6 milyar 371 milyon dolar artış gösterdi.

Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, aralık ayındaki 3 milyar 720 milyon dolar azalışa rağmen Ocak-Aralık döneminde 9 milyar 911 milyon dolar artış kaydetti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2012 ve 2013 yılı cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (Milyon Dolar):

2012
2013
2013

Ocak-Aralık
Aralık
Ocak-Aralık

CARİ İŞLEMLER HESABI
-48.497
-8.322
-65.004

Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi
-49.930
-8.474
-66.200

Mal ve Hizmet Dengesi
-42.769
-7.519
-56.753

DIŞ TİCARET DENGESİ
-65.331
-7.990
-79.817

Toplam Mal İhracatı
163.221
14.241
163.436

Toplam Mal İthalatı
-228.552
-22.231
-243.253

Genel Mal Ticareti
-70.896
-6.642
-67.902

Parasal Olmayan Altın (net)
5.709
-1.344
-11.781

Limanlarda Sağlanan Mallar
-144
-4
-134

HİZMETLER DENGESİ
22.562
471
23.064

Taşımacılık
3.611
119
3.282

Turizm
21.251
919
23.180

İnşaat Hizmetleri
1.029
45
646

Sigorta Hizmetleri
-425
-84
-730

Finansal Hizmetler
-642
-51
-555

Diğer Ticari Hizmetler
-1.618
-392
-1.996

Resmi Hizmetler

-965
-123
-888

Diğer Hizmetler
321
38
125

GELİR DENGESİ
-7.161
-955
-9.447

Ücret Ödemeleri
-215
-29
-285

Yatırım Geliri
-6.946
-926
-9.162

Doğrudan Yatırımlar
-2.541
-495
-3.841

Portföy Yatırımları
-628
12
-1.327

Diğer Yatırımlar
-3.777
-443
-3.994

CARİ TRANSFERLER
1.433
152
1.196

SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI
47.438
6.708
61.204

SERMAYE HESABI
-52
0
-88

FİNANS HESAPLARI
47.490
6.708
61.292

Doğrudan Yatırımlar
9.150
1.486
9.579

Yurtdışında
-4.074
-441
-3.107

Yurtiçinde
13.224
1.927
12.686

Portföy Yatırımları
40.789
-181
23.743

Varlıklar
2.657
-36
2.653

Yükümlülükler
38.132
-145
21.090

Diğer Yatırımlar
18.365
1.683
37.881

Varlıklar
-707
-1.664
2.034

Yükümlülükler
19.072
3.347
35.847

Rezerv Varlıklar
-20.814
3.720
-9.911

NET HATA NOKSAN
1.059
1.614
3.800

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.