BTK Sözleşmeli Personel Alımı İlanı - 2016

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yayınladığı ilan ile, 45 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

btkBTK ilan kapsamında 45 bilişim uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan geçecek olup, sınavların ardından başarılı olanlar kadroya alınacaktır.

BTK Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Yazılı sınavının yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
  • 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada;

Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,
Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400 aday arasına girmiş olmak,

  • İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

ALAN/BÖLÜMADET
Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından5
Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından20
Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından20

BTK Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar öncelikle www.btk.gov.tr adresi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ayrıca aşağıdaki belgeleri 31 Ağustos 2016 ile 6 Eylül 2016 tarihleri arasında Yeşilırmak Sokak No:16 Demirtepe/Ankara adresine şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile belgeleri göndermek isterseniz, belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kuruma ulaştığından emin olmalısınız.

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

BTK Sözleşmeli Personel Alımı Yazılı ve Sözlü Sınavı Hakkında

Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır.

Yazılı sınav, 08/10/2016 tarihinde saat 10.00′da Ankara’da (Ankara Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

  • Adayın özgeçmişi,
  • Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
  • Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılıbeyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler. Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sözleşmeli personel alımı, bilişim uzman yardımcısı alımı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakında özet bilgiler vermeye çalıştık. Bu konu hakkındaki soru ya da görüşlerinizi yorum bölümünde yazabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.