Azerbaycan'dan Türkiye'ye dev yatırım

İstanbul'da bir araya gelen Azeri ve Türk yetkililer gelecek dönem yatırımlarını anlattı.

azerbaycan'dan turkiye'ye dev yatirimAzerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Memmedov, 4-5 yıl içinde Türkiye’deki yatırımlarının hızla artacağını söyledi.

Memmedov, inşası süren demiryolunun da kardeşliğin üçüncü hattı olacağını vurguladı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın önde gelen bürokratları Hazar Strateji Enstitüsü’nün davetiyle İstanbul’da buluştu. Davette konuşan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Novruz Memmedov, ülkesinin Türkiye’deki yatırımlarının her geçen gün arttığını söyledi.

DÜNYA'NIN GÖZÜ SİZDE 

Petkim’i Azeri bir şirketin aldığını hatırlatan Memmedov, “Sadece Petkim yarımadasında 7-8 milyar dolarlık yatırım planı var. Enerji başta olmak üzere 4-5 yıl içinde Azeriler’in Türkiye’de yapacağı yatırımın 20 milyar dolara ulaşacak” dedi.

İki ülke ilişkilerinin dünyaya örnek olacak bir notada bulunduğunu da vurgulayan Memmedov, şöyle devam etti: “Türkiye bizim için hem ana, hem ata, hem kardeş yurdu. Doğu ile batının, kuzey ile güneyin birleştiği bit toprak. O nedenle dünyanın gözü hep burada olmuş. Azerbaycan olarak bizim de ülke dışında en büyük yatırımlarımızı yaptığımız yer.”

BAKÜ -TİFLİS - KARS HATTI 

İki ülkeyi birbirine bağlayan Bakü -Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatlarını hatırlatan Memmedov, “Dostluğumuzu perçinleyecek yeni bir hat daha çekiliyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı önümüzdeki yıl çalışmaya başlayacak. Avrupa uzun süre bu hatta karşı çıktı. Yıllarca ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık, şimdi onlar da destekliyor. Adeta tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak” bilgisini verdi.

TANAP’I KISKANIYORLAR

TA­NAP’a dik­kat çe­ken Mem­me­dov, şun­la­rı söy­le­di: “Ön­ce­lik­le Tür­ki­ye­’nin ih­ti­ya­cı kar­şı­la­na­cak. Son­ra Av­ru­pa­’ya gaz sa­tı­la­cak. İki ül­ke­nin or­tak ça­ba­sıy­la ha­ya­ta ge­çen bu pro­je baş­ka ül­ke­ler­de çok kıs­kanç­lı­ğa se­bep ol­du ama biz bu­nu ta­mam­la­ya­ca­ğız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir