AB'nin gözü 'büyük balıklar'da

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel’de bir araya getirecek zirvede çok uluslu şirketleri daha fazla vergi ödemeye zorlayacak önerilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

AB'nin gözü 'büyük balıklar'da

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel’de bir araya getirecek olan zirvenin normal gündem maddeleri arasında enerji politikaları ve vergi alanında koordinasyon yer alıyor.

Bununla birlikte, uzun süredir krizden çıkışın yolu kemer sıkma yaklaşımıyla aranıp sokaktaki adamın daha fazla vergi ödemesine neden olan kararlara imza atılırken dünya çapındaki şirketlerin kazançlarına oranla çok az vergi ödemeleri liderlerin bu konuya eğilmesini kaçınılmaz kılıyor.

BBC'nin haberine göre uluslararası şirketlerin Avrupa operasyonlarında en düşük seviyede vergi ödemenin yollarını bulmaları bazı birlik başkentlerinde, özellikle de Londra ve Paris’te sıkıntı yaratıyor. Apple’ın 2012’de 74 milyar dolarlık gelir için yüzde 2 vergi ödediğinin ortaya çıkması, Amazon’un İngiltere ayağının 6.5 milyar dolarlık satış için 3.7 milyon dolar vergi ödediğinin basına yansıması, benzer bulguların Google ve benzer büyüklükteki diğer önemli şirketler için de geçerli olması sıkıntının nedenini net şekilde ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, gereğinden az vergi ödenmesinin ve vergiden kaçmanın Birlik için yarattığı bir yıllık maliyetin 1 trilyon Euro civarında olduğuna dikkat çekiyorlar.

Özellikle dijital ekonomi kaynaklı gelirlerin gerektiği gibi vergilendirilmesi konusunda kararlı olan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın konuyu zirve sırasında öne çıkaran isim olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Bununla birlikte bu konuda 27’ler arasında uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağı ve bir uzlaşı halinde bunun ne tür bir içeriğe sahip olacağı net olmaktan oldukça uzak. Değişme ihtimali bulunan taslak zirve sonuç bildirisinde vergi bağlamındaki konulara yönelik dokuz öneri yer alıyor.

Nihai kararın ise Avrupa Birliği Komisyonu’nun yapacağı öneriler doğrultusunda şekillenmesi öngörülüyor.

Avrupa Birliği, bu tür şirketlerin vergi oranlarının “normal düzeyde” olmasını istese ve bunun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etse de sorunun asıl çözüm adresi üye ülkeler. Bu nedenle de Avrupa Birliği yetkilileri her şeyden önce üye ülkelerin ulusal makamlarının vergi yasalarında gerekli düzenlemeleri yapmalarının öneminin altını çiziyorlar.

Zirvenin “normal gündemi” çerçevesinde Avrupa Birliği liderlerinin banka kayıtlarını paylaşma konusunda çekingen davranan Lüksemburg ve Avusturya’yı ikna etmeye odaklanmaları bekleniyor. Vergi politikalarının uyumlu hale getirilmesi, enerji politikalarındaki sorunların giderilmesi de liderlerin üzerine eğileceği ana gündem maddelerini arasında yer alıyor.