YÖK'ten yalanlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, medyada yer verilen "Rektör böyle istedi" ve "YÖK torpiliyle kadro" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün bir ulusal gazetede "Rektör böyle istedi" ve "YÖK torpiliyle kadro" başlıkları altında çıkan habere yönelik açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

İstanbul Teknik Üniversitesinin, yardımcı doçent kadrosuna başvuranlardan ön şart olarak merkezi yabancı dil belgesi istenip istenmeyeceği konusunda YÖK Başkanlığından görüş talep ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2547 sayılı Kanunun yardımcı doçentliğe atanma başlıklı 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendindeki 'Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak' ve (c) fıkrasındaki 'Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.' hükmü çerçevesinde yardımcı doçent adaylarından öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için istenen yabancı dil taban puanından az olmayan bir puan almaları gibi bir şartın üniversitelerin ek koşullarında yer alması halinde aranması gerektiği şeklinde ilgili üniversiteye görüş bildirilmiştir."

Mevcut mevzuat çerçevesinde hangi üniversiteden görüş talebi gelirse gelsin aynı yönde görüş verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzca iletilen tüm görüşler, yapılan çalışmalar ve alınan kararlar her zaman ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde olmaktadır. Gazetede çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu yanlış habere itibar edilmemesi kamuoyuna önemle duyurulur."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *