Yeni KHK ile rektör seçimleri kaldırıldı

Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan kararnamede ilk dikkat çeken, rektör seçimlerinin kaldırılması oldu.

676 sayılı KHK ile devlet  üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek profesör olarak en az 3 yıl  görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Rektörün görev süresi 4  yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecekler.

yeni-khk-ile-rektorluk-secimleri

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devlet üniversitelerine rektör atamalarına  ilişkin yapılan yeni düzenlemeye göre rektör, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından  Cumhurbaşkanınca atanacak.

Resmi gazete'de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan ve  Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerine ilişkin, "Genelkurmay Başkanlığı ve  Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer üyeden" ibaresi “Milli Savunma  Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer üyeden" şeklinde  değiştirildi.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerine ilişkin, "YÖK tarafından  profesörler ve bakanlık merkez teşkilatlarında en az 10 yıl müfettiş veya denetçi  olarak çalışanlar arasından önerilecek 15 üyeden seçilir." hükmü getirildi.  Üyelerin görev süresi üç yıl olacak. Görev süreleri boyunca üyelerin kurumlarıyla  ilişikleri kesilecek.

REKTÖR ATAMALARI

KHK ile 2547 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin a fıkrasının birinci  paragrafında düzenlenen rektör atamasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek,  profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca  atanacak.

Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve YÖK  tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca  doğrudan atama yapılacak.

Rektörün görev süresi 4 yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle  yeniden atanabilecekler. Ancak aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla  rektörlük yapılamayacak. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel  kişiliğini temsil edecek.

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin YÖK'e  teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Öte yandan, KHK ile 2547 sayılı Kanun'a, "Bu maddenin yürürlüğe  girdiği tarihte, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmakta  olanlardan 3 yılını tamamlayanların görevleri kendiliğinden sona erer." geçici  maddesi eklendi.

******************

KHK ile 15 basın yayın kuruluşu kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 675 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Haber Ajansının aralarında bulunduğu  toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı.

KHK'de, kapatılması kararlaştırılan basın yayın kuruluşları ile daha  önceki KHK'lerde kapatılanlar listesinde yer alıp bu listeden çıkarılan  kuruluşlara yer verildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Dicle haber Ajansı, Jin  Haber Ajansı ve Özgür Gündem, Azadiya Welat, Yüksekova Haber, Batman Çağdaş,  Cizre Postası, İdil Haber, Güney Expres, Prestij Haber, Urfanatik, Kızıltepe'nin  Sesi gazeteleri ile Tiroj, Evrensel Kültür, Özgürlük Dünyası dergileri kapatıldı.

Kurtuluş, Lider, İscehisar, Bingöl Olay, EGE'de Son Söz, Hakikat  gazeteleri ile SRT televizyonu ve Umut FM, Yağmur FM radyoları ise daha önceki  KHK'lerde kapatılanlar listesinden çıkarıldı.

Kapatılan kuruluşlar ile bu kuruluşlara ait taşınırlar ve her türlü  mal varlığı, alacaklar ve haklar, belge ve evrak Hazine'ye bedelsiz olarak  devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her  türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek. Bunların her  türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine'den bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı  almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir