MEB'den yeni sınav sistemi uyarısı

MEB'den okullara “yeni sınav sistemi için tedbir alın” çağrısı

meb'den uyari geldiAlınan tedbirlere rağmen öğretmen temininde güçlük çekilen derslerde okul müdürlüklerince ivedikle il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçilerek boş geçen derslerle ilgili gerekli tedbirler zamanında alınacak. Ortak sınav yapılacak dersler için, okullardaki kadrolu branş öğretmenleri öncelikle 8. sınıflarda görevlendirilecek.

Bakanlıkça yayımlanan genelgede, temel eğitimden ortaöğretime geçişte öğretmenin ve okulun rolünü artırarak sınav kaygısından uzak bir değerlendirme sürecini içeren yeni sistemin, 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanacağı anımsatıldı.

Oluşturulan yeni yapının merkezi değerlendirmeyi kaldırarak, okul düzeyinde işlenen dersleri ve yapılan değerlendirmeleri ön plana çıkardığı vurgulandı.

Sistemin yeni olması sebebiyle oluşabilecek bazı aksaklıkların önüne geçmek için, doğru bilgilendirmelerin yapılmasının yanında, var olan insan kaynağından da etkili bir biçimde yararlanmayı da gerektirdiği belirtilerek, ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden birinci ve ikinci yarıyılda birer ortak yazılı sınava girecekleri hatırlatıldı.

Genelgeye göre, ortaokulların 8. sınıflarında okutulan bu derslerde ülke genelinde birliktelik ve eş güdümün sağlanması amacıyla Talim ve Terbiye Kurulunca duyurulan takvimi öğretmenler yıllık planlarına uygulayacak, uygulamada bütünlük yetkililerce sağlanacak.

ÜCRET KARŞILIĞI GÖREVLENDİRMELER YAPILABİLECEK 

Ortaokulların 8. sınıflarında görev yapan öğretmenlerden rapor, izin ve başka mazeretlere bağlı olarak göreve gelmeyenlerin yerine, öğretmen görevlendirilmesi suretiyle derslerin işlenmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine özen gösterilecek.

Alınan tedbrilere rağmen öğretmen temininde güçlük çekilen derslerde okul müdürlüklerince ivedikle il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçilerek boş geçen derslerle ilgili gerekli tedbirler zamanında alınacak.

Ortak sınav yapılacak dersler için, okullardaki kadrolu branş öğretmenleri öncelikle 8. sınıflarda görevlendirilecek. Okullarda branş öğretmeninin eksik kalması halinde okulun bulunduğu eğitim bölgesindeki diğer ortaokullarından, ortaöğretim kurumlarından veya ilçe-il genelindeki diğer eğitim kurumlarından branş öğretmenleri görevlendirilecek.

Tüm bu tedbirlere rağmen ihitiyacın karşılanmaması halinde ise alan mezunlarından ücret karşılığı görevlendirmeler yapılarak gerekli tedbirler alınacak. İllerde ortaokulların 8. sınıflarında ortak sınav yapılacak altı dersle ilgili tedbirler alınarak, öğretmen dağılımları bakanlığa bildirilecek.