Marmara İletişim'deki 11 Asistan REZALETİ için resmi cevap

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 11 araştırma görevlisi hakkında Rektörlük tarafından soruşturma açıldı.

Marmara İletişim'den resmi cevap

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 'nde 11 araştırma görevlisinin 4 Haziran’daki final sınavlarına sendikalarının aldığı karar gereği gözetmen katılmamasının ardından haklarında Rektörlük tarafından disiplin soruşturması açıldı. Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, soruşturmanın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olduğunu iddia ederken, İletişim Fakültesi Dekanlığı olayın Gezi Parkı eylemleriyle ilgisinin olmadığını duyurdu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 4 Haziran 2013 tarihinde öğleden sonra gerçekleşen final sınavları sırasında bazı sınav gözetmenlerinin göreve gelmemeleri sebebiyle fakültemizde çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Sınav sorumluları, görev ihmalini, yasal işlemin başlatılmasına yönelik olarak tutanakla Dekanlığa bildirilmiştir. Bunun üzerine dekanlık söz konusu araştırma görevlilerine birer resmi yazı göndererek görev yerlerini niçin terk ettiklerini sormuştur. Cevabi yazıda araştırma görevlileri, üyesi bulundukları sendikanın verdiği grev kararı üzerine gözetmenlik görevini yapmayıp greve gitmek üzere görev yerlerini terk ettiklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde dekanlığımızı bilgilendirmeden gözetmenlik görev yerlerinde bulunmadıkları, meşru ve yasal bir mazeret beyan etmeksizin daha önce kendilerine özel olarak tebliğ edilmiş olan sınav gözetmenlik görevlerini bilinçli ve kasten yerine getirmedikleri, Mevzuatta suç sayılan ve tecziye edilmesi gereken bir grev eylemine katıldıklarını bizzat kendilerinin ifade etmeleri ve söz konusu eylemin kişisel sorumluluk alanları ve kişisel hak ve özgürlükler ile ilgisinin bulunmaması sebebiyle, söz konusu araştırma görevlileri hakkında, mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde, idari yasal soruşturma işlemi başlatılmıştır” denildi.

Konunun Gezi Parkı olaylarıyla herhangi bir ilgisinin de bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Öte yandan Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında dile getirilen iddialar soruşturmanın kapsamını çarpıtma amacını taşımaktadır. Konunun, Gezi Parkı olaylarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturma sadece bazı araştırma görevlilerinin sınav gözetmenliği görevlerini terk ederek greve gitmesi ile sınırlıdır. Fakülte dışından bir hukuk uzmanı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, konunun yasal boyutu ortaya çıkacaktır. Netice olarak İletişim Fakültesi’nin söz konusu bu işlemi sadece idari sorumluluğunu yerine getirmekten ibarettir. Gözetmenlik görev ihmalini Dekanlığımızın görmezden gelmesinin yasal bir suç oluşturmaması için ilgili öğretim elemanları hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Konuyla ilgili hukuki işlem yetkili kurullarca yürütülmektedir. Dekanlığımız yasal işlemin tamamlanmasına müteakiben kamuoyuna ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir