Konsantrasyonu yüksek olan başarılı olur

Bahçeşehir Koleji Eğitim Öğrenim Direktörü Fatih Karadağlı, bugün yaklaşık 1.127.000 öğrencinin girdiği SBS'de geçen yıla göre daha seçici, zor ve tüm branşlarda okuduğunu anlama, tablo ve grafikleri yorumlamaya dönük sorular olduğunu söyledi. Karadağlı, çok okuyan, dikkatli olan ve analitik düşünme becerileri gelişmiş öğrencilerin bu sınavda daha çok başarılı olacağını vurguladı.

Konsantrasyonu yüksek olan başarılı olur “MATEMATİK GEÇEN YILA GÖRE ZORDU”
Matematik Bölüm Başkanı Fatih Karadağlı, Matematik sorularının geçen yıla göre daha zor olduğunu belirterek, “Sınavdaki Matematik testi direkt olarak sadece 8. sınıf kazanımları ve müfredatı ile sınırlı kalmamış, sarmal yapıdaki alt sınıf kazanımları da ölçülmüş, orta ve zor düzeyde, çeldiricileri yüksek sorulardan oluşmuştur. Sorular 6. sınıftan itibaren verilmekte olan temel matematiksel ve analitik düşünme becerilerini ölçen niteliktedir. Genel olarak tarzları yapılandırıcı yaklaşıma ve müfredata uygundur. Sorular geçtiğimiz yılın sorularıyla kıyaslandığında çok daha zordu. Matematik testindeki 20 sorudan 9’u Matematik, 11’i Geometri konularına aittir. Üslü sayılar, olasılık, prizma, çarpanlara ayırma konularıyla ilgili doğrudan kazanımı ölçen sorular sorulmuştur. Bunun yanı sıra, üçgende açı kenar bağıntıları (A kitapçığı 1. soru), benzerlik (A kitapçığı 16. soru) ve kar-zarar problemi / eşitsizlik (A kitapçığı 20. soru) çeldiricisi yüksek ve analiz yeteneği gerektiren sorulardır. Geometri sorularının görsel muhakeme yeteneğini ölçen sorular olduğu görülmüştür. Sınavdaki soruların 2 tanesi (yüzde 10’u) kolay, 12 tanesi (yüzde 60’ı) orta zorlukta ve 6 tanesi de (yüzde 30’u) zor sorulardan oluşmaktadır. Matematik testinde zor olan soruların ayırıcı güçlükte olduğu görülmüştür” dedi.

“KONSANTRASYONU YÜKSEK OLANLAR BAŞARILI OLUR”
Bölüm Başkanı Erdem Çıplak, Fen Bilimleri ve Teknoloji’de dikkatli ve konsantrasyonu yüksek öğrencilerin başarılı olacağını ifade ederek, “Sınav sorularının tümü kazanımlara uygundur. Hemen hepsi üst düzeyde konsantrasyon ve dikkat gerektiren sorulardır. 7 soru deneylerle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. 3. soruda “yalnızca” ve “ kesinlikle” kelimelerinin kullanılması klasik soru anlayışının biraz dışına çıktığı için öğrencileri sorunun zor olduğuna şartlayabilir. Özellikle 19. soru birçok öğrencinin zorlanabileceği bir soru tipidir. Cevaplandırılırken her seçeneğin ayrı ayrı denenmesi gerektiği için de zaman kaybına sebep olmaktadır. 13. soru çok iyi kurgulanmış ve sadece konuya çok hakim öğrenciler tarafından çözülebilecek bir sorudur. 7 tanesi (yüzde 35) kolay, 9 tanesi (yüzde 45) orta zorlukta, 4 tanesi (yüzde 20) ise zor sorulardan oluşmuştur. Orta zorluktaki soruların çok dikkat gerektirmesi çözülebilme oranını azaltmıştır. Kolay olarak değerlendirilen sorular ise direkt bilgi sorularıdır. Bilgiye sahip olan öğrenciler çözebilirken, kazanımlara hakim olmayan öğrenciler bu soruları çözemeyeceklerdir. Orta zorluktaki soruları çözerken önce verilen olayların sonuçlarını değerlendirerek tanımlara ulaşması, sonra bu tanımların seçeneklerde ki ifade şeklini anlaması gerekmektedir. Bu yüzden bu sınavın Fen ve Teknoloji bölümü zor olarak nitelendirilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

“GEÇEN YILA GÖRE DAHA KISA PARAGRAFLAR VARDI”
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Yavuz Gölbaşı ise, “A grubu 2. soru soruların tamamını doğru yapacakların kaderini belirliyor. 8. sınıflar düzeyinde uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ilk dikkati çeken, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu, müfredata ve kazanımlara uygunluğudur. Ancak zorluk bakımından 2. soru istisna olarak, ful yapacaklar için kırılma noktasıdır çünkü soru kökü, sadece bilgiyi değil, dikkati ve motivasyonu da üst düzeyde ölçmeye yöneliktir. Sınav soruları ayrıntılı olarak incelendiğinde, geçen yıllardaki gibi uzun paragraflardan oluşmadığı görülmektedir. Bu durumda bazı soruların doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik olduğu, bazı sorularında verilen bilgiden çıkarım yapmaya yönelik olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu sınavdaki birçok sorunun da, çıkmış soruları çözen öğrencilere avantaj sağladığı söylenebilir. Her üniteden soru çıkan bu sınavda ayrıca geçen yıl olduğu gibi Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi sorularına da yer verilmiştir. Burada dikkati çeken ise şudur; hoşgörü, hukukun üstünlüğü ve vatandaşlık bilinci gibi kavramlara yer verilmesi, sınavın güncel yaşamla ilişkili olduğunun göstergesidir. Sonuç olarak 2013 yılında 8. sınıflar düzeyinde uygulanan SBS’nin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve de Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersleri açısından bakıldığında, A kitapçığı 2. - B kitapçığı 3. soru istisna olmak üzere soruların açık, net ve anlaşılır ayrıca da müfredata uygun olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.

“SORULAR KARŞILIKLI KONUŞMALARA DAYALIYDI”

İngilizce Bölüm Başkanı Emel Bahçe ise karşılıklı konuşmalara dayalı soruların ağırlıklı olduğunu belirterek, “İngilizce soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. İlk göze çarpan kelime bilgisi ile ilgili soru bulunmamasıdır. Bu seneki sorularda ağırlıklı olarak karşılıklı konuşmalar vardır ve bu karşılıklı konuşmalarda öncelikle verilen fikre katılıp katılmadığı sorulmuş, düşünce ve duygularını ifade etmeye dayalı cevaplar istenmiştir. Bununla birlikte paragrafa dayalı iki soru bulunmaktadır. Sorular çıkarıma dayalı olup, gramer yapılarını anlama ve uygulama düzeyini ölçmemektedir. Her sorunun anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmesi soru kalitesinin yüksekliğini ortaya koymaktadır. Diğer bir dikkati çeken konu ise; sorular arasında olumsuzluk ifade eden soru biçimlerinin olmamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ifadelerden hangisi kullanılamaz ?...v.b. Geçmiş yıllardan farklı olarak öğrenme stilleriyle ilgili (visual, auditory, kinaesthetic) her iki grupta da aynı olmak üzere iki adet soru bulunmaktadır. Bu sene görsellikten kaçınılmıştır, sadece bir soruda tablo yorumlama, diğer bir soruda ise resim yorumlama vardır” dedi.

“ALMANCA SINAVI MÜFREDATA UYGUNDU”
Bahçeşehir Koleji Almanca Öğretmeni Çiğdem Bozçetin ise sınav sorularını şöyle değerlendirdi:
“Geçen yıla göre sorular daha kolaydı. Almanca sınavı müfredata ve kazanımlara uygundur. Sorulardaki resimler açık ve nettir. Ancak sorulardaki resimler sadece görsel amaçla kullanılmıştır. Resimden anlam çıkarmaya dayalı hiçbir soru yoktur. Dilbilgisi ve yan cümlede bağlaç ağırlıkta bu yıl. Diyalog tamamlama sorusu hiç yok. Yine paragrafa dayalı 2 soru bulunmaktadır. A kitapçığındaki 9. soru hatalı sorulmuştur. ‘………….wir uns gestern trafen, regnete es. “ olmalıydı ancak bu hata doğru cevabı bulmaya engel değil. A kitapçığındaki 15. soruda Was ist das? sorusuna cevaben şıklarda “Ein Portrait” veya “Ein Lebenslauf” gibi cevap vermek daha uygun olurdu.”

Bahçeşehir Koleji Fransızca Öğretmeni Sultan İleri ise, soruların müfredata ve kazanımlara uygun olduğunu belirterek, “Fransızca soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. Bu seneki sorulardaki resimler açık ve nettir. Dilbilgisi, kelime bilgisi, diyalog tamamlama, paragraftan anlam çıkarma gibi soru çeşitleri eşit sayıda kullanılmıştır. Soruların ifade ediliş şekilleri öğrencilerin seviyesine uygundur. Bu yılki sorular arasında dikkatimizi çeken, olumsuzluk ifade eden soru biçimlerinin olmamasıydı (Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İfadelerden hangisi kullanılamaz ?...v.b) A kitapçığındaki 3.soru devrik cümle olmasından dolayı daha fazla dikkat gerektiren bir soru tarzıydı” açıklamasını yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.