Hükümetin dershaneleri kapatma planı belli oldu

SBS’nin kaldırılması ve dershanelerin özel okullara dönüştürülme eylem planının ortaya çıktığını yazan Star'da, dersane ruhsatlarının 6 aşamada iptal edileceği belirtildi.

Hükümetin dershaneleri kapatma planı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemini değiştirerek, özel dersaneleri kapatacak yol haritası belirledi. SBS yerine 4 yılda 24 kez yapılacak sınavlar ve öğretmen notlarının ortalaması belirleyici olacak. Bakanlık, 6 aşamada dersane ruhsatlarını iptal edecek. Milli Eğitim Bakanlığı Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) kaldırılması ve dersanelerin kapatılmasıyla ilgili yol haritasını belirledi. Buna göre ilk etap SBS'nin kaldırılması ve yerine 4 kez yapılacak sınav getirilmesinden oluşacak. İkinci etapta yeni dersanelere MEB tarafından ruhsat verilmeyecek. Mevcut dersanelerle ilgili yönetmelik değiştirilecek. Ardından da teşvik planı açıklanıp dersane ruhsatları iptal edilerek kapanma tarihi verilecek. Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ilerleyen dersanelerin kapatılmasıyla ilgili süreçte MEB yol haritasını belirledi. Star'a göre, SBS'nin kaldırılması ve dershanelerin özel okullara dönüştürülme eylem planının detayları şunlar:
1- 24 sınav ve öğretmen notuyla liseye geçiş
Dersanelerin kapatılmasındaki en büyük etken SBS sınav sisteminin kaldırılması olacak. SBS'nin yerine 4 yıla yayılmış 4 veya 6 temel dersten sınavlar yapılacak. Buna göre öğrenci 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda merkezi sisteme bağlı sınava tabi tutulacak. Mesela öğrenci 5'inci sınıfın ilk dönemi 3 dersten ikinci dönemi 3 dersten olmak üzere yılda toplam 6 dersten sınava tabi tutulacak. Öğrenci 8'inci sınıfa kadar toplamda 24 sınava girmiş olacak ve bu sınavların ortalaması alınacak. Diğer yandan öğrencinin okulda öğretmenleri tarafından verilen ve 8'inci sınıfa kadar olan not ortalamaları alınacak. Böylece bakanlığın belirlediği not ortalaması ile okulun belirlediği not ortalamasının sonucu öğrencinin lise dönemini belirleyecek. Ancak bakanlık şu anki kapasitesi yeterli olmadığı için belli bir süre merkezi sisteme bağlı sınavlar sadece 8. sınıflara uygulanacak.
2 Yeni dersaneler için ruhsat verilmeyecek
Sürecin devam ettiği sürede yeni dersanelerle sorunun büyümemesi için yeni dersane taleplerine ruhsat verilmeyecek.
3 Dersaneler yönetmeliği değiştirilecek
Dersaneler ve özel etüt merkezlerine ilişkin yönetmelik değiştirilecek. Yeni yönetmelikte dersanecilikle ilgili uyulması gereken kurallar alanı genişletilecek. Dersane açmak ve faaliyetine devam etmek son derece zorlaştırılacak.
4 Özel okula dönüşüm teşvik paketi
Zorlayıcı tedbirlerin ardından özel okula dönüşüm için bir teşvik paketi açıklanacak. Vergi indirimi, arsa kolaylığı gibi bir takım teşvikler listeler halinde ilan edilecek. Maddi gücü yeterli olmayan dersaneler birleşmesini temin için bazı düzenlemeler hayata geçirilecek.
5 Atıl okullar dersanelere verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ancak somutlaştırmadığı diğer bir konu ise atıl okullar. Bazı bölgelerde atıl olarak bulunan veya kontenjanının çok altında eğitim veren okulları bakanlık dersanelere kiralayacak.
6 Kapatma için dersanelere süre tanınacak
Tüm bu adımların atılmasından sonra Türkiye'deki tüm dersanelerin yeni mevzuata göre okula dönüşmeleri için süre tanınacak. Sürenin dolmasıyla birlikte tüm dersane ruhsatları iptal edilip dersaneler gayri resmi duruma düşürülecek ve kapılarına kilit vurulacak.

LİSELERE GEÇİŞTE YENİ SİSTEM

İLK ETAPTA SADECE 8'İNCİ SINIFLAR

SBS sınavının kaldırılmasıyla birlikte bu yılki eğitim döneminde sadece 8'inci sınıflara merkezi sisteme dayalı sınavlar yapılabilecek. Bakanlığın mevcut sınav altyapısı bir buçuk milyon öğrenciyi kapsayabiliyor. Yeni sistemde 5'ten 8'inci sınıfa kadar toplam 6 milyon öğrenci sınav kapsamına gireceği için MEB'in sınav kapasitesi yükseltilecek.

ÖĞRETMEN NOTLARINA OTOKONTROL

Bakanlığın 4 yıl boyunca yapacağı sınavların not ortalaması ile okuldan geçtiği not ortalamalarının toplamı öğrencinin lisede gideceği okulu belirleyecek. MEB'in sınav notu ile öğretmenin verdiği not karşılaştırılacak. Bu uygulama sayesinde bakanlık aynı zamanda öğretmenlerin cömertçe not vermesini engellemek için doğal bir otokontrol sistemi oluşturmuş olacak.

ÇALIŞKAN ÖĞRENCİYE ELİT SINAVI

Mİllİ Eğitim Bakanlığı fen lisesine girecek öğrenciler için ayrı bir sınav sistemi kuracak. Bu sınav, illerdeki en çalışkan öğrenciler için fen lisesi düzeyindeki okullara yerleştirme sınavı olacak. Bu da yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin yerine sadece 50 bin ile 200 bin öğrencinin gireceği elit bir sınav olacak.

BİREYSEL BAŞARI NOTU ETKİLEYECEK

Ayrıca öğrencilerin merkezi sistem sınavının not ortalaması ile okul notlarının ortalamasının yanı sıra öğrencinin bireysel başarıları da notlarını etkileyecek. Buna göre bakanlık resim, sanat, müzik, spor vb dallarda başarı gösteren öğrencileri bu alanlarda teşvik etmek için notlarını daha artıracak.

ÖĞRENCİ EZBERDEN KURTARILACAK

SBS'nin kaldırılması ve farklı sınav şekliyle 4 yıla yayılması sayesinde sınav öğrencilerin ana ekseninden çıkarılıp önemsizleştirilecek. Aynı zamanda bakanlığın alacağı bu karar sayesinde öğrenciler ezber eğitimden de uzaklaştırılmış olacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *