Geçmiş yıllara göre zordu

Uğur Dershanesi öğretmenleri, İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) çıkan sorularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Geçmiş yıllara göre zordu Sınava başvuran öğrenci sayısı bu yıl 1 milyon 127 bin 211 oldu. Sınava giren 1 milyon 98 bin 243 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru yöneltildi ve 120 dakika süre tanındı. Öğrencilere ve velilere, sınav bitiminden yarım saat sonra öğrencilerin sınava girdiği okullardan sınav kitapçıkları dağıtıldı.

İlköğretim 8. sınıflar için yerleştirme sonuçlarının 12 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, sonuçlar ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak.

Uğur Dershaneleri öğretmenlerine göre, geçen yıllara göre bu yılki sınavda bazı bölümlerde soru tarzının değiştiği ve görsel ağırlıktaki sorulara daha az yer verildiği görüldü. Özellikle Türkçe, Matematik ve İngilizce sorularının geçmiş yıllardaki soru tarzına oranla daha zor ve yapılandırmacı eğitime uzak olduğu gözlemlendi. Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler sorularının ise geçen yıllardaki sorulara benzer ve kolay olduğu, yapılandırmacı sisteme ve kazanımlara uygun olduğu görüldü.

Uğur Dershaneleri SBS Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı, sorularla ilgili değerlendirmesinde, “Genel olarak müfredata uygun bir sınavdı. Soru tarzı olarak senaryolaştırma, grafik, resim gibi unsurlar yapılandırmacı eğitimin bir parçasıdır. Yapılandırmacı eğitimin parçalarından olan görselliğe tablolaştırmayı saymazsak 2012 SBS’de hiç yer verilmemişti ancak 2013 SBS’de 4 soruda görsellik kullanılmış, bir soruda tablo içine alarak anlaşılırlık güçlendirilmiştir. Soru dağılımı, son dört yıldaki soru dağılımı ile tamamen aynıdır. Aynı kazanımlar sorgulanmıştır. 2009, 2010, 2011 yılında noktalama işaretleri sorulmuş ve hepsinde virgül (,) ile noktalı virgül (;) sorulmuştu. Sadece geçmiş yıllardaki soruları bile çözen bir öğrenci A kitapçığı 23. Soruyu doğru yanıtlardı. Zorluk derecesi: A kitapçığı 13,15. Sorular çok zor; A kit.6, 8, 12, 20 ve 23. Sorular ise ayırt edici niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Uğur Dershaneleri SBS Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker ise, “Matematik testi kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 6 ve 7. sınıflara ait kazanımların da bilinmesini gerektiren sorular vardır. Zorluk derecesi yüksek olan soru sayısı geçmiş yıllara göre oldukça fazladır. Geçmiş yıllarda zorluk derecesi yüksek 1 ya da 2 soru varken bu yıl 5 adet soru yöneltilmiştir. Soruların bazısı, göreceli olarak kolay olmasına rağmen çözüm aşamasında kalabalık işlemler yapmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla birçok öğrenci kalabalık işlemlerden dolayı hata yapmış olabilir. Geçmiş yıllarda oldukça kolay şekilde sorulan bazı konularla ilgili bu yıl oldukça zor sorular yöneltilmiştir. Örneğin Dönüşüm Geometrisi, eşitsizlik problemleri, üçgenler ve elemanları, eğim. Özellikle Dönüşüm Geometrisi sorusunda olduğu gibi bazı sorularda istenen şeyin anlaşılması zaman alıyor. Daha sade ve öğrencilerin anlayacağı bir dil kullanılmalıdır. Sorulardan bazıları sarmal yapıdan dolayı 6 ve 7. sınıf konularıyla iç içe ancak bazı sorular, bir kısmı 7. sınıf, devamında da 8. sınıf bilgisi gerektiren donanımlara sahip. Yanıtı “Kenar orta dikme” olan A grubundaki 15. soru, üst düzey teorik bilgi gerektiren bir soru. Özellikle 1. öncül öğrencilerde kafa karışıklıklarına neden olacak bir durum oluşturmaktadır. Testin kolay sorularından biri olarak değerlendirilebilecek olan üçgende çevre uzunluğu ile ilgili A grubu 1. soruda, öğrencilerin birçoğunun üçgenin kenar uzunluklarını tam sayı olarak almalarından kaynaklı, güçlü çeldirici A seçeneğine gitme olasılığı çok yüksektir” dedi.

Uğur Dershaneleri SBS Fen ve Teknoloji Bölümü Başkanı Aslan Ayhan, “Sınav sorularının konulara göre dağılımı beklenildiği gibi olmuştur. Soruların tamamı müfredata ve kazanımlara uygundur. Düzenli olarak ders çalışan bir öğrenci, soruların çoğunu doğru olarak yanıtlamıştır. Dolayısıyla fen bölümünün kolay olduğu söylenebilir. Sınavda ayırt edici sorular da bulunmaktadır. Örneğin madde-ısı ve solunumla ilgili sorulan sorular ayırt edici olmuştur” açıklamasını yaptı.

Uğur Dershaneleri SBS Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Seda Kaya ise, “2013 SBS soruları Milli Eğitim Bakanlığının kazanımlarına ve ders kitabına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav soruları, daha önceki yıllardaki SBS sorularının kalıpları ile benzer özelliktedir. Geçmiş yılların sınav sorularını çözen öğrenciler, bu soruları da rahatlıkla çözebilirlerdi. Örneğin A kitapçığında 11. sorunun kalıbı, şıkları ve yanıtı 2009 SBS’deki dış politika sorusu ile aynıdır. Sorular genel olarak, okuduğunu anlama, yorumlama, paragraftan çıkarımda bulunma şeklinde hazırlanmıştır. Daha önceki yıllardan farklı olarak bu sene, son 3 üniteden soruların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Yine Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinden 4 adet soru çıkmıştır. Daha önceki yıllara göre bugün uygulanan SBS’nin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Uğur Dershaneleri İngilizce Bölüm Başkanı Nesrin Girgin ise, “Bu yıl uygulanan sınavda İngilizce soruları genel olarak öğrencinin okuduğunu anlama yetisine dayanmaktadır. Çok zor bir sınav değildir ancak öğrenci uzun cevaplı sorularla karşılaştığı için ilk etapta zorlanmış olabilir. Sınav ünite bazında tüm konuların kelime ve kalıplarını içermektedir. Öğrencinin anlamını bilemeyeceği yabancı kelime ve müfredat dışı herhangi bir konu sorulmamıştır. Görsele dayalı sadece bir soru bulunmaktadır. Doğrudan gramer bilgisi ölçen sorular yoktur. Gramer bilgisi paragraf ve cümle içerisinde sınanmıştır. Dolayısıyla kelime ve kalıpları iyi öğrenip kullanabilen öğrenciler bu sınavda başarılı olmuşlardır. Geçen yıl yapılan SBS’nin soru tarzları ile örtüşmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil ise, “Sınav sonuçlarının açıklanmasına yaklaşık bir ay var. Bu süreçte öğrenci ve velilerin seçecekleri okulları araştırmaları tercih döneminde sağlıklı karar vermeleri açısından faydalı olacaktır. OYP(Orta Öğretim Yerleştirme Puanı) öğrencinin tercih yaparken kullanacağı puandır. Bu puanın oluşumunda geçen senelere göre ciddi farklılar vardır. SBS puanı 700 puan üzerinden hesaplanacaktır. 6, 7 ve 8. sınıf sonunda hesaplanacak Yılsonu Başarı Puanı (YBP) doğrudan OYP’ yi etkileyecektir. 6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. Öğrencinin derslerden aldığı YILSONU NOTLARI, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılacak ve AĞIRLIKLI YILSONU PUANLARI elde edilecektir. Ağırlıklı yılsonu puanları haftalık toplam ders saatine bölünür ve Yılsonu Başarı Puanı elde edilir. Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır. OYP ise; SBS puanı ile 6, 7 ve 8. sınıf YBP puanlarının toplamının yarısıdır. SBS puanı en yüksek 700 puan, Yıl Sonu Başarı Puanı ise her yıl en yüksek 100 puan olacaktır. Bu puanların toplamından elde edilen en yüksek puan 1000 olacak ve ikiye bölünerek 500’e dönüştürülecektir. En yüksek OYP’ de bu durumda 500 puan olacaktır. Öğrencilerimizin sınav sonucu ne olursa olsun ellerinden geleni yaptıkları unutulmamalı ve güzel bir tatil dönemini hak ettikleri bilinmelidir.” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.