Başarıyı belirleyen etken dersane değil eğitimli aile

ÖSS’nin, sınavlara katılan öğrencilerle yaptığı ankete göre sınavı kazanmada dersane etkisinden daha çok öğrencinin ailesinin ‘eğitim durumu’ belirleyici oluyor.

Başarıyı belirleyen etken dersane değil eğitimli aile

Başarıda bir diğer etken de öğrencinin derslerini düzenli takip etmesi olarak öne çıkıyor. ÖSYM’nin 2008 ÖSS öğrenci anketinden çıkan sonuca göre lisede dershaneye giden ve gitmeyen öğrenci puanı arasında fark bulunmadı. Yine anket sonucuna göre dershaneye gitme süresi en az olan okul türü meslek lisesi olurken en fazla olan okul türü ise fen liseleri oldu. Güney Doğu Anadolu bölgesi dershaneye gitme süresi en düşük bölge olarak kaydedildi. ÖSYM 2008 yılında, eğitimin; demografik değişkenlere, ailenin eğitim düzeyine, dershane ve özel derse,  derslere olan ilgi ve başarıya, ödev yapma ve ders çalışma alışkanlıklarına göre değişimini incelemek üzere ÖSS sınavına giren öğrencilerine anket düzenledi. Türkiye genelinde 62 bin 775 adaya uygulanan ankette dershane konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankette dikkat çeken başlıklar şu şekilde;

Meslek liselileri gitmiyor

Anketin öğrencilerin, ÖSS Say-1 ve Say-1 Aile Eğitim Düzeyi puanlarının lisede dershaneye gitmeleri ile ilişkisinin incelendiği bölümünde hiç dershaneye gitmeyen öğrencilerin puan ortalaması 163 iken, 3 yıl dershaneye giden öğrencilerin puan ortalaması 229 olarak gözlemlendi. Ancak, ailenin eğitim düzeyinin ÖSS Say-1 puanı üzerindeki etkisi çıkarıldığında öğrencilerin puan ortalamaları arasında fark kalmadığı görülüyor. Okul türlerine göre yapılan değerlendirmede, öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca dershaneye gitme süreleri arasında belirgin farklılık olduğu gözlemlendi. Buna göre dershaneye gitme süresi en az olan okul türü meslek liseleri olurken dershaneye gitme süresi en fazla olan okul türü ise fen liseleri oldu.

Güneydoğu tercih etmiyor

Ankette dershanelere gitme sürelerinin bölgelere göre değerlendirilmesi de yapıldı. Son günlerde dershanelerin doğu ve güney doğudaki gerekliliği tartışılırken anket sonucunda Güney Doğu Anadolu bölgesinin dershaneye gitme süresi en düşük bölge olduğu kaydedildi.

BÖLGELER ARASI BAŞARI FARKI VAR

-ÖSS anketini sonuçları değerlendiren eğitim uzmanların ilginç sonuçlara ulaştı. Öğrencinin ailesinin eğitim düzeyi sınavlardaki başarıda da belirleyici oluyor.

-Aile Eğitim Düzeyi indeksinin Ege bölgesinde en yüksek, Güneydoğu Anadolu bölgesinde en düşük olduğu,

-Aile Eğitim Düzeyi indeksinin Fen Lisesi, Anadolu lisesi ve özel liselerde okuyan öğrencilerde yüksek olduğu,

-Anne ve babanın eğitim düzeyindeki artışın her iki puan türünde de öğrencilerin ÖSS başarısını önemli ölçüde artırdığı, annenin eğitim düzeyinin bu başarıda babanın eğitim düzeyinden daha etkili olduğu,

-Bir ve iki çocuklu ailelerden gelen öğrencilerin hem sayısal hem de sözel puan ortalamalarının daha yüksek olduğu,

KREŞE GİDENLER DAHA BAŞARILI

-Öğrencilerin kreşe gitme süresi arttıkça ÖSS puan ortalamalarının arttığı, en yüksek ortalamanın kreşe 3 yıl devam eden öğrencilere ait olduğu,

-En yüksek ÖSS puan ortalamasının 20-30 kişilik sınıflarda eğitim gören öğrencilere ait olduğu, sınıf mevcudu arttıkça ortalamanın düştüğü.

ALANINI KENDİSİ SEÇEN ÖĞRENCİ DAHA BAŞARILI

-Lisedeki alanını kendi seçimiyle belirleyen öğrencilerin ÖSS başarısının daha yüksek olduğu,

-Öğrencilerin derslere olan ilgi ve başarı algıları arttıkça ÖSS puan ortalamalarının da arttığı,

-Öğrencilerin Konuyu farklı konularla ilişkilendirmesinin ÖSS başarısını arttırdığı,  gibi sonuçlara ulaşıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

97 − = 89