AÖF 2016 sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF 2016 Final sınavları 4-5 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrasında ise sonuçların ne zaman açıklanacağı, milyonlarca öğrencinin merak konusuydu. Nihayet heyecanlı bekleyiş sona erdi ve AÖF sınav sonuçları açıklandı.

aof sinav sonuclari 2016 sorgu ekrani icin tikla!4-5 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF Final Sınavı sonuçlarını Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfası anadolu.edu.tr'den öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI GİRİŞİ İÇİN TIKLA

AÖF sınav tarihlerine göre AÖF tek ders sınavı 16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF Sınav Notunun Başarı Katsayısı

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; Herhangi bir dersin, ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

AÖF Sınav Sonuçlarına İtiraz Ne Zaman Yapılır?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerimiz sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde itirazlarını yapabilirler.

İtirazlar şu şekilde yapılabilir:

  • - Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek
  • - aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek
  • - sor | izle | öğren sayfasındaki sorusor bölümünden

AÖF Sınav Geçme Notları

Harf Notu - Katsayısı
AA                4,00
AB                3,70
BA                3,30
BB                3,00
BC                2,70
CB                2,30
CC                2,00
CD                1,70
DC               1,30
DD               1,00
FF                0,00

AÖF 2016 Harf Notu Hesaplama 

Not Aralığı - Harf Notu - Not Değeri

84 - 100            AA          4,00 (GEÇTİ)

77 - 83              AB          3,70 (GEÇTİ)

71 - 76              BA          3,30 (GEÇTİ)

66 - 70              BB          3,00 (GEÇTİ)

61 - 65              BC          2,70 (GEÇTİ)

56 - 60              CB          2,30 (GEÇTİ)

50 - 55              CC          2,00 (GEÇTİ)

46 - 49              CD          1,70 (Ortalamaya Göre)(Uyarı)

40 - 45              DC          1,30 (Ortalamaya Göre)(Uyarı)

33 - 39              DD          1,00 (Ortalamaya Göre)(Uyarı)

0 - 32                FF           0,00 (Kaldı)

Bu tabloya göre 33-49 arası ortalama getirdiğiniz derslerden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi ( 2.dönem ) sonunda Genel Not Ortalamanızı ( GNO ) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer GNO”yu 2.0¨dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalmış olursunuz. 32 ve aşağı aldığınız derslerden direk kalıyorsunuz. Bu FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görüyorsunuz.

Başarı Notu - Harf Notu

95,00            100 AA
90,00             94,99 AB
86,00             89,99 BA
82,00             85,99 BB
78,00             81,99 BC
74,00             77,99 CB
70,00             73,99 CC
0                    69,99 FF

Başarı notlarının hesabından sonra yapılması gereken öğrencilerin başarı notlarına göre o dersi geçip geçmediğinin belirlenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun neyi ifade ettiğinin açıklanması yani harf notlarına dönüştürülmesi işlemidir.

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapılan bölüm ve programlarda aşağıdaki harf notları kullanılmaktadır.

Bu harf notları ve harf notlarının anlamları şunlardır:

AA: Geçer CD: Koşullu Geçer
AB: Geçer DC: Koşullu Geçer
BA: Geçer DD: Koşullu Geçer
BB: Geçer FF: Tekrar
BC: Geçer
CB: Geçer
CC: Geçer

YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamam-lamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu'nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu'nca muaf tutul-ması uygun görülen dersler için verilir.KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olma-yacağı dersler için verilir.

DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlan-madığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğ-renciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar.

DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir