2013 TUS'taki 6 soru doğru kabul edilecek

ÖSYM, 2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavındaki yürütmesi durdurulan 6 sorunun, cevap kağıdına işaretleme yapan tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış kabul edilerek sınav değerlendirmesinin yeniden yapıldığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavındaki 6 soruyla ilgili yürütmeyi durdurma kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ÖSYM'nin tüm alanlarda hazırladığı her bir soruda

  • - Soru Yazımı (Akademisyen)
  • - Birinci Bilimsel Denetim  (Akademisyen)
  • - İkinci Bilimsel Denetim  (Akademisyen)
  • - Türkçe Dil Denetimi  (Akademisyen)
  • - Referans Kontrolü (ÖSYM Uzmanı)
  • - Havuzdan Matbaa için Seçim  (Akademisyen)
  • - Matbaada Seçim (ÖSYM Başkanı)
  • - Benzerlik Kontrolü (ÖSYM Uzmanı)
  • - Baskı Öncesi Bütüncül Kontrol  (Akademisyen)
  • - Soru Kitapçığı Basımı

adımlarının titizlikle izlenerek sınav hazırlandığı, bu adımlarda her bir soru için en az altı, yaygın olarak da 10 akademisyenin görev aldığı belirtildi.

Sınav sonrası da adayların sorulara verdikleri cevapları analiz eden yazılım ile tüm soruların analiz edildiği belirtilen açıklamada, bu analizin ÖSYM uzmanlarınca incelendiği kaydedildi.

Madde analizi sonucunda ölçme/seçme niteliği, olması gerekenin dışında olan soruların yeniden en az üç akademisyene incelettirildiği, bu inceleme raporları sonucunda zaman zaman ÖSYM Yönetim Kurulunun bazı soruları iptal edebildiği anımsatılarak, tüm bu adımlar, analizler ve incelemelerden sonra sınav sonuçlarının açıklandığı, bu sonuçlar ile adayların tercihleri de alınarak yerleştirme yapıldığı vurgulandı.

"Son derece zayıf rapora dayanmak suretiyle..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak 8 Eylül 2013'te yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (2013-TUS Sonbahar Dönemi) ve bu sınava bağlı olarak 11 Kasım 2013 ve 18 Aralık 2013 'te yapılan yerleştirmelerden bir yıl kadar bir zaman geçtikten sonra idari yargı merciinin tek bir bilirkişi tarafından düzenlenmiş, objektifliği pek çok alan akademisyeni tarafından kuşkulu bulunan ve bilimsel dayanağı son derece zayıf rapora dayanmak suretiyle 6 soru hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermesi ve bu kararın da sınava giren tüm adaylara uygulanmak zorunda olunması, 12 ay öncesine geri dönüş anlamı taşımakta ve kamuoyunda huzursuzluk, ilgili kesimlerde kaos oluşturmakta ise de idari yargı kararının belli bir süre içinde yerine getirilmesi gerekliliğinden hareketle uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu karar bir yürütmeyi durdurma kararı olup ileriki tarihlerde mahkeme veya üst mahkeme tarafından verilebilecek aksi yönde bir karara göre yeni bir idari işlem yapılması da ihtimal dahilindedir."

İlgili kurumlara iletildi

Yürütmeyi durdurmaya ilişkin yargı kararının, ilgili kurumlar Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığına iletildiği, gerekli izinler alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alınan izinler doğrultusunda, hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olan 6 soru, sınava girmiş ve cevap kağıdına işaretleme yapmış olan tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış kabul edilerek sınav değerlendirmesi  yeniden yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucu oluşan sınav sonuçları, bugün 14.00'ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adayların erişimine açılmıştır. Bu sınav sonuçlarına göre adaylara, 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (http://ais.osym.gov.tr) üzerinden 2013-TUS Sonbahar Tercih-3 tanımı ile yeniden tercih yapma hakkı verilecek ve adayların tercihleri doğrultusunda yeniden yerleştirme işlemi yapılacaktır. Ancak idari yargı kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileriki tarihte verilecek aksi yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirmeler adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecektir. Daha önce yerleşmiş olan adaylar yerleştirildikleri kurumlarda kalmak isterlerse uzmanlık eğitimlerine devam edebileceklerdir."

Açıklamada, kamuoyunda endişe ve ilgili kesimlerde kaos oluşturan bu uygulamanın tekrar etmemesi için 2015 ilkbahar döneminden başlamak üzere,yapılan sınavlarda yasal itiraz süresi dolmadan veya olası mahkeme süreci sonuçlanmadan yerleştirme işlemine geçilmemesi ve benzer sorunların yaşanmayacağı yazılı sınav (açık uçlu sorularla sınav) sisteminin TUS'da da uygulanması gibi çözümlerin ilgili kurumlarla görüşüldüğü bildirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir